Crisishulp

 

Nachtopvang Brugge

De nachtopvang wordt georganiseerd door vereniging 't Sas en is er voor mensen die acuut dakloos zijn en niet terecht kunnen bij hun eigen netwerk. Ze kunnen van 19.15u tot 8.30u terecht in de nachtopvang, volgens het bed-bad-broodprincipe. Ze dienen hiervoor tussen 11u en 16u een bed te reserveren al wijst de praktijk uit dat je enkel kans maakt als je om 11u belt.
Inbellen kan op het gratis nummer:
0800 200 09.

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Crisishulp vereniging 't Sas

Crisishulp ’t Sas begeleidt mensen die zich in een crisissituatie bevinden op vlak van huisvesting.’t Sas beschikt daarnaast over een eigen inloopcentrum en biedt (nacht)opvang aan dak- en thuislozen.

Meer info
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2
8000 Brugge
Tel: 050 32 76 70
email

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Crisismeldpunt minderjarigen

Professionele aanmelders die in aanraking komen met een crisissituatie bij een minderjarige en hun context én waarbij de reguliere hulpverlening en/of de leefomgeving geen voldoende antwoord kan bieden, kunnen aanmelden bij het Crisismeldpunt minderjarigen (CMP).

Meer info
Ruddershove 8
8000 Brugge
Tel: 050 33 77 40

——————————————————————————————————————————————————————

CAW (1)

Crisishulp meerderjarigen

Crisishulp is kortdurende, intensieve, meestal directieve hulpverlening voor mensen in acute psychosociale noodsituatie. Het herstel van het evenwicht in de toestand van de cliënt is de focus. Crisishulpverlening is actiegericht, speelt zich af in het hier en nu en is beperkt in tijd.

Meer info
Ruddershove 8
8000 Brugge
Tel: 050 66 30 80
email

 

 

CAW (1)