Crisishulp(overzicht)

 

Nachtopvang Brugge

De nachtopvang wordt georganiseerd door vereniging 't Sas en is er voor mensen die acuut dakloos zijn en niet terecht kunnen bij hun eigen netwerk. Ze kunnen van 19.15u tot 8.30u terecht in de nachtopvang, volgens het bed-bad-broodprincipe. Ze dienen hiervoor tussen 11u en 16u een bed te reserveren al wijst de praktijk uit dat je enkel kans maakt als je om 11u belt!
Inbellen kan op het gratis nummer:
0800 200 09.

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Regionaal crisisnetwerk Brugge

Als jongeren (+18) onverwachts op straat komen te staan (ongeacht de reden) dan kan je beroep doen op het regionaal crisisnetwerk voor 1 nacht of een weekend (€18/nacht). Hier wordt een veilig bed aangeboden.
De eerstvolgende werkdag wordt er contact opgenomen vanuit een hulpverleningsdienst waarbij de hulpvraag beluisterd wordt. Dit als opstap naar verdere hulpverlening indien nodig/gewenst. Bij complexe situaties wordt de verantwoordelijke van het netwerk betrokken om te kijken wat de noden zijn van de jongere en/of het netwerk hier mogelijks nog een rol kan in opnemen.

Aanmelden
Jongeren kunnen zich aanmelden vanaf 17u via het algemeen nummer 050/66 30 81.

Noot:
de vergoeding kan aangepast worden indien de jongere niet over (voldoende) financiële middelen beschikt.

Contactgegevens
Stefanie Ramboer
T 050 66 30 87
T 0471 80 20 30
stefanie.ramboer@regionaalcrisisnetwerkbrugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

Regionaal Crisisbed

Crisisopvang vereniging 't Sas

Crisishulp ’t Sas begeleidt mensen die zich in een crisissituatie bevinden op vlak van huisvesting. ’t Sas beschikt daarnaast over een eigen inloopcentrum en biedt (nacht)opvang aan dak- en thuislozen.

Contactgegevens
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2
8000 Brugge
T 050 32 76 70
info@sasbrugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Crisismeldpunt minderjarigen

Professionele aanmelders die in aanraking komen met een crisissituatie bij een minderjarige en hun context én waarbij de reguliere hulpverlening en/of de leefomgeving geen voldoende antwoord kan bieden, kunnen aanmelden bij het Crisismeldpunt minderjarigen (CMP).

Contactgegevens
Ruddershove 8
8000 Brugge
T 050 33 77 40

——————————————————————————————————————————————————————

CAW (1)

Crisishulp meerderjarigen

Crisishulp is kortdurende, intensieve, meestal directieve hulpverlening voor mensen in acute psychosociale noodsituatie. Het herstel van het evenwicht in de toestand van de cliënt is de focus. Crisishulpverlening is actiegericht, speelt zich af in het hier en nu en is beperkt in tijd.

Contactgegevens
Ruddershove 8
8000 Brugge
T 050 66 30 80
crisishulpmeerderjarigen@cawnoordwestvlaanderen.be

——————————————————————————————————————————————————————

CAW (1)

Commissie Versnelde Toewijzing

Art. 24 van het kaderbesluit Sociale Huur (KSH) biedt in welbepaalde gevallen de mogelijkheid van een versnelde toewijzing.
Deze mogelijkheid maakt dat een aantal doelgroepen vlugger een sociale woning kunnen huren. Om te weten wie hiervoor in aanmerking komt en welke voorwaarden worden gesteld, lees je best eerst het document 'toelichting bij aanmeldingsaanvraag'.

Kandidaat stellen doe je door het sjabloon in te vullen en te mailen naar commissieversneldetoewijzingregiobrugge@cawnoordwestvlaanderen.be

 

——————————————————————————————————————————————————————

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

In de vorm van het 'Lokaal Opvanginitiatief' (LOI) biedt het OCMW Brugge specifieke opvang aan asielzoekers, zoals voorzien in het kader van een Federale opdracht.
Een asielzoeker, waarvan de procedure voor erkenning nog in een onderzoeksfase is of die net werd erkend als vluchteling, wordt opgevangen in een systeem van materiële hulp.

Contactgegevens
Ruddershove 4
8000 Brugge
T 050 32 64 40
loi@ocmw-brugge.be

OCMW (1)