Organisatie

De structuur van Brugge(n) voor Jongeren is doorheen de jaren organisch gegroeid. Het is zoeken, uitvoeren en bijsturen. Deze manier van werken zal altijd wel dicht bij de organisatie van het netwerk aanleunen, gezien haar identiteit, maar hier trachten we toch om een duidelijk beeld te geven hoe de netwerkstructuur eruit ziet.

De jongeren waarvoor we het doen blijven het kloppend hart maar achter de schermen vormen twee beleidsgroepen (stuurgroep en actiegroep) de ruggengraat van de organisatie. Echter stellen we duidelijk dat de structuur ten dienste staat van de organisatie en haar praktijk en bijgevolg veranderlijk kan zijn. Brugge(n) voor Jongeren heeft hoegenaamd geen ambitie om een instituut te worden.

De stuurgroep:

Zij hebben als taak om de coördinator van het netwerk aan te sturen en mee te bewaken dat de beleidslijnen, zoals gestipuleerd, worden nagestreefd en uitgevoerd.

De stuurgroep bestaat uit leden van de oprichtende partijen aangevuld met relevante actoren:

 • Eva Vandevivere (stad Brugge Preventiedienst)
 • Chris Deloof (stad Brugge flankerend onderwijs)
 • Veerle Van Vynckt (OCMW Brugge)
 • Filip Van Becelaere (CAW Noord-West-Vlaanderen)
 • Fran Geedts (CLB Connect)
 • Rudi Roose (Professor UGent)
 • Pieter Blaton (diensthoofd jeugddienst Brugge), voorzitter

De actiegroep:

Zij hebben als taak om de coördinator bij te staan met raad en daad in zijn dagdagelijkse taak. Ze geven input vanuit hun eigen praktijk. Ze helpen het netwerk mee vorm geven en streven naar verbinding en continuïteit in de hulpverlening.

De leden zijn (team)verantwoordelijken van organisaties met een (specifiek) aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren:

 • Muriel Van Poelvoorde (OCMW Brugge|trajectbegeleiding)
 • Laurens Debonne (OCMW-Vereniging SPOOR Brugge)
 • Nausika Desmet (CGG Noord-West-Vlaanderen|adolescenten- en jongerenteam - PET Noord-West-Vlaanderen)
 • Kira Vergote (CAW Noord-West-Vlaanderen|jongerenteam regio Brugge)
 • Stefan Hooft (stad Brugge|preventiedienst)
 • Hilde Vandewoestyne (dagcentrum De Sleutel Brugge)
 • Lore Goethals (TCK Nieuwland|Bijzondere Jeugdzorg)
 • Wendy Teerlinck (Groep INTRO)
 • Sofie Demeyer (D.O.P. West-Vlaanderen)
 • Mieke Burggraeve (Oranje vzw)
 • Sabine Stroobandt (CLB De Havens)
 • Katja Smessaert (CLB Connect)
 • Tamara Van Dycke (Werkwinkel Brugge)
 • Toine Perneel (1Gezin1Plan)

 

 

Overzichtsbeelden

Met onderstaande beelden trachten we op eenvoudige wijze de organisatie alsook de doelstellingen van het netwerk in één oogopzicht te presenteren.

 

Sketchnote

Met de sketchnote trachten we een visuele weergave te maken van het netwerk. Het beeld is niet volledig en als dusdanig bedoeld. Met de tekening willen we het beleid op een eenvoudige manier weergeven om ieder betrokken lid vlot mee te nemen in het soms complexe verhaal dat een netwerk kan zijn. Aan de hand van duidelijke symbolen, die elk een strategische doelstelling voorstellen, gaan we consequent communiceren. De sketchnote is van binnenuit naar buiten te lezen. Centraal staat te lezen waar het netwerk om draait. De 4 strategische doelstellingen moeten ons helpen het doel te verwezenlijken en waaraan, in de witte rand, enkele acties zijn verbonden om de doelstellingen te concretiseren.

CAW SKETCHNOTE JPEG

 

 

Netwerkorganisatie

Het organogram geeft een beeld weer waar we met het netwerk graag naar zouden evolueren. De jongere staat centraal en is optimaal betrokken in alle processen van het netwerk. De coördinator is verschoven van de centrale positie naar een meer ondersteunende / faciliterende rol. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het netwerk autonoom en zelfsturend kan werken met een minimale inbreng van de coördinator. Het is onze ambitie om dit te realiseren tegen 2025 volgens de mogelijkheden van het netwerk.

Brugge(N) Voor Jongeren Streeforganogram (1)