Netwerkmomenten Bruggen voor Jongeren

Bruggen voor Jongeren organiseert twee maal per jaar een netwerkmoment waarop iedereen steeds is uitgenodigd. We proberen telkens een boeiend en relevant thema te brengen om jullie te inspireren.
Op deze pagina kan je alle informatie vinden over de voorbije en komende netwerkmomenten.

 

Netwerkmoment 10 jaar Bruggen voor Jongeren

Donderdag 8 juni 2023  Ι  13u - 23.00u

Het netwerk staat niet stil en zo ook de tijd niet. Ja, Bruggen voor Jongeren bestaat 10 jaar! Dat kon niet onopgemerkt voorbij gaan. Jullie enthousiasme, bevlogenheid, inspiratie, betrokkenheid en de goesting om samen te werken verdient respect en een groot applaus. Dankzij jullie heeft het netwerk zich ten volle kunnen ontplooien en staan we waar we vandaag staan.

Op dit netwerkmoment deden we nogmaals een beroep op jullie en verzamelden we een heleboel input. De verkregen input wordt nu verzameld en verwerkt en meegenomen naar het volgende netwerkmoment in december. Deze basis zal dienen om dieper inhoudelijk te gaan discussiëren over de opdracht van Bruggen voor Jongeren en welke acties uitgerold moeten worden. Alle deze informatie zal tijdens 2024 in een nieuw beleidsplan gegoten worden voor 2026 - 2031.  

Hartelijk dank aan alle 190 aanwezigen om er samen een topdag van te maken.

——————————————————————————————————————————————————————

Netwerkmoment 'Acute psychische zorg' 

Vrijdag 2 december 2022  Ι  09u - 13.00u

Dat mentale problemen alsmaar vaker de kop op steken bij jongeren wordt door iedereen in het werkveld ervaren. Daarbovenop worden de situaties waarin jongeren soms verkeren ook alsmaar complexer. Het hoeft dan ook niet gezegd dat samenwerking met diensten van de geestelijke gezondheidszorg ontzettend belangrijk is. Echter is het niet altijd evident te weten waar je moet aankloppen. Met dit netwerkmoment focusten we ons op organisaties die aangesproken kunnen worden wanneer een jongere in een psychische crisis verkeert.
Een crisis kan meerdere gedaantes aannemen waarbij het zoeken is naar het best passend aanbod. We denken dan vlug aan opvang, intensieve begeleiding enzovoort maar zo kan expertise binnenkrijgen over een bepaalde psychische problematiek ook handvatten aanreiken om als hulpverlener verder te kunnen in de situatie. Psychiatrisch expertiseteam is dan niet de vreemde eend in de bijt maar eerder een optie naast het andere aanwezige aanbod. Daarom vermeld ik hier ook dat er meer aanbod is dan de vier organisaties die gesproken hebben op het netwerkmoment. Ontdek hier het ruimer aanbod.

Maar wie waren nu onze vier gastorganisaties?

  • Dienst EPSI (T 050 45 38 23)
  • Mobiel Crisisteam (T 050 30 17 65)
  • Crisismeldpunt Minderjarigen / WINGG (T 050 33 77 40)
  • PET / DET (T 050 40 77 77)

Word je geconfronteerd met een psychische crisissituatie bij een jongere, neem dan zeker contact op met een organisatie om te overleggen. Dat is toch wat ik duidelijk gehoord heb. Neem contact op ook al twijfel je. Door samen na te denken, raak je altijd verder.

Hier vind je de presentaties terug met de nodige contactgegevens.

DSC 0004 3 Min

——————————————————————————————————————————————————————

Netwerkmoment 'Zorgcontinuïteit' 

Vrijdag 3 juni 2022  Ι  09u - 13.00u

Zorgcontinuïteit: veel meer dan trajecten naadloos op elkaar doen aansluiten. Een ganse uitdaging waar je alleen door samenwerking kan in slagen. Veel niveau's en variabelen hebben invloed op het welslagen van zorgcontinuïteit. Tijdens het netwerkmoment gingen we hier dieper op in met Jan Naert (docent en onderzoeker aan Arteveldehogeschool en UGent en is sterk betrokken op de jeugdhulpverlening en het jeugdwelzijnswerk, zowel professioneel als via vrijwilligerswerk.) 

Wil je de presentatie van Jan Naert er nog eens bij nemen? Dan kan dat hier.
Presentatie Zorgcontinuïteit

Tijdens het tweede deel van het netwerkmoment hebben we de collectieve wijsheid gevangen via de methodiek particileren. Gezamenlijk leren en elkaar inspireren. Met meer dan 35 organisaties en 100 deelnemers zijn we hier goed in geslaagd.
Vind hier de tool van onze collectieve wijsheid. Hoe vul jij dit concreet in? Waar zou je graag nog meer op inzetten als hulpverlener en/of organisatie? Het zijn enkele vrijblijvende vragen als suggestie.

 

——————————————————————————————————————————————————————

DSC 1535 (2)

Netwerkmoment 'Afhaken' 

Vrijdag 10 december 2021  Ι  09u - 12.00u

Afhaken; jongeren die overal hun verbinding opzeggen. Het roept heel wat op bij de professional zoals je op de foto hiernaast kan zien. Echter zit er veel meer betekenis in afhaken dan op het eerste moment vermoed wordt. Afhaken kan ook betekenen dat er bewust voor een andere weg gekozen wordt. Ergens afhaken kan er voor zorgen dat er op een andere plaats wordt aangehaakt. Het mag duidelijk zijn dat het een beladen begrip is maar ook één waar opportuniteiten in schuil gaan.

Tijdens het netwerkmoment nam Tim Govaert (Back on Track) het woord om dieper in te gaan op het thema. Zijn presentatie.

De inleidende powerpoint kan je hier raadplegen.

Tijdens het tweede deel werd er aan de hand van enkele stellingen in discussie gegaan aangaande het thema. Hierbij werd verwezen naar een bijzonder interessant documentatiewerk 'Over leven op school, de rol van school in het leven van jongeren'.

 

——————————————————————————————————————————————————————

Oproep Afhaken

Netwerkmoment 'Het bos en zijn bomen'

Vrijdag 18 juni 2021  Ι  09u - 12.15u

Het netwerkmoment werd enorm gesmaakt en maar liefst 22 projecten/werkingen zijn er aan bod gekomen, die allen een aanbod hebben naar jongeren in kwetsbare situaties. Hopelijk zie je nu terug wat meer het bos door de bomen. Om een overzicht te kunnen behouden of als je alles nog eens rustig wilt nalezen dan kan je dit doen via 'projecten'.

Oproep: denk je nog aan een organisatie dat er momenteel niet instaat? Laat het zeker weten want enkel samen kunnen we het overzicht behouden en up to date zijn.

 

 

Bos En Zijn Bomen
Thema 1
Thema 2
Thema 3

——————————————————————————————————————————————————————

Netwerkmoment Blended hulpverlening

4 en 10 december 2020

Sinds de crisis is 'Blended hulpverlening' meer dan ooit aan de orde. Maar wat is dat nu precies en hoe kan je er zelf mee aan de slag als hulpverlener en/of als organisatie?

Om aan deze en vele andere vragen tegemoet te komen, organiseerden we twee live webinars. Klik op de button hieronder en vindt er alle inhoud terug alsook de opgenomen webinars.

——————————————————————————————————————————————————————

Symboolnetwerk PNG

Netwerkmoment Jongerenveerkracht

6 december 2019

Veerkracht, meer dan ooit relevant, maar wat is dat nu precies en vooral kunnen we als hulpverlener hiertoe bijdragen tijdens een hulpverleningstraject met een jongere?

Hiervoor nodigen we spreker Michael Portzky uit om ons mee te nemen in dit boeiende thema. Zijn voordracht werd enorm gesmaakt door de deelnemers waarop we besloten om zijn 'Masterclass Jongerenveerkracht' aan hulpverleners die in Brugge werkzaam zijn met kwetsbare jongeren aan te bieden. Deze sessies gaan door in het najaar van 2020. Wil je meer weten over de opleiding en de auteur. Klik op de button hieronder.

——————————————————————————————————————————————————————

DSC 0788

Netwerkmoment 'Samen maken we het beleid' (deel 2)

7 juni 2019

Samen maken we het beleid want het beleidsprogramma 2020 - 2025 van Bruggen voor Jongeren werd voorzien van inhoud door de inzet van talloze hulpverleners tijdens de vorige netwerkmomenten. Echter kunnen we niet alle acties van bij aanvang aangrijpen waardoor een prioriteitenoefening zich opdrong. Samen met 70 hulpverleners beslisten we de volgorde van de meer dan 25 acties voor de komende 6 jaar. Uiteraard is dit niet volledig en spelen we als netwerk in op de noden van het moment en wat zich hierbij aandient. Dieper gaan we hier niet op in omdat het ons te ver zou leiden maar het volledige beleidsplan kan je hier doornemen.

Het was ook het netwerkmoment waarbij we onze sketchnote voor de eerste keer aan het netwerk toonden. De sketchnote heeft als opzet om het beleid van Bruggen voor Jongeren op een vlugge en visuele manier te lezen en te begrijpen. Het beeld is zeker niet volledig maar wil vooral een impressie geven. Meer over lezen kan je hier (structuur) en hier (Missie en visie).

Caw Sketchnote Klein (1)

Tijdens het tweede deel van ons netwerkmoment hadden we Geerdt Magiels te gast met zijn lezing over 'SCHAARSTE EN DE PSYCHE, de grote gevolgen van te weinig'.
Schaarste veroorzaakt veranderingen in brein en lichaam. Of het gaat om te weinig geld, voedsel, tijd of vriendschap, de neurologische en psychologische effecten zijn dezelfde. Door schaarstestress doen we dingen die we beter niet zouden doen. Met een versmalde mentale en cognitieve bandbreedte belandt men in de schaarsteval. Het recente onderzoek van onder andere econoom Sendhil Mullainathan, psycholoog Eldar Shaffir of neurowetenschappers Daniel Levitin en Robert Sapolsky laat zien hoe tekorten een bepalende rol spelen in ons leven. De psychopathologie van de schaarste biedt een verhelderende kijk op armoede en ongelijkheid, op verslaving, agressie en ander problematisch gedrag, van jongeren en volwassenen.

Geerdt Magiels is bioloog en filosoof. Hij schrijft en praat over wetenschap, gezondheid, biologie, kunst en koken. Ook te horen op de radio en te lezen in de krant, schreef hij boeken over ggz in Ingewikkeld over (over)leven met psychose en Al te gek, een stigmadoorbrekend boek over psychose tussen brein en samenleving. Ook van zijn hand zijn Eeuwige winst over de circulaire economie en Mensen & Moleculen over honderd jaar chemie en life sciences in België.

 

——————————————————————————————————————————————————————

DSC 5639

Netwerkmoment 'Samen maken we het beleid' (deel 1)

7 december 2018

Dit netwerkmoment stond volledig in het teken van de opmaak van het beleidsplan Bruggen voor Jongeren 2020 - 2025. Samen met een 70tal hulpverleners gingen we aan de slag om tot concrete acties te komen voor de volgende 6 jaren.

Door de reeds actieve samenwerking in het netwerk en het evaluatie-onderzoek van UGent beschikten we al over heel wat informatie. Tijdens dit netwerkmoment was het zaak om deze informatie zeer concreet te gaan vertalen naar onze praktijk. Via thematafels en doelgerichte vragen, in goede banen geleid door een aantal moderatoren, konden we sterk inhoudelijk werken.

Het resultaat mag er dan ook wezen en het beleidsplan kan je er hier integraal op nalezen.

 

 

DSC 7454 (2)