De opleiding

De masterclass jongerenveerkracht is een verdiepende opleiding waarbij de mechanismen van stress en weerbaarheid en hun correlatie ontrafeld worden. Hoe komt het dat de ene jongere er volledig onder door gaat terwijl de andere jongere telkens opnieuw rechtveert? Het is een simpele vraag maar met een complex antwoord. Nature-nurture werken voortdurend in op elkaar en wordt mee vanuit neuro-biologische hoek benaderd.

Voorts worden de deelnemers op een onderbouwde manier aangeleerd om een suïciderisicotaxatie aan de hand van veerkrachtschalen uit te voeren en de resultaten hiervan te interpreteren.
Het uiteindelijke doel is om mogelijke kwetsbaarheden van de jongeren te laten oplichten zodoende hiermee aan de slag gegaan kan worden.

Goed om weten! Indien je de veerkracht (met mogelijks suiciderisico) van een jongere wil taxeren kan je hiervoor een deelnemer, via deze link, contacteren. Alle deelnemers aan de opleiding zijn immers gecertificeerde afnemers van de veerkrachtschalen. 

De auteur

Michael Portzky is neuro- en klinisch psycholoog. Vanuit deze kennis heeft Michael diverse boeken, meetschalen en publicaties op zijn naam staan en geeft lezingen en opleidingen in binnen en buitenland.

Michael Portzky is als psycholoog gespecialiseerd in “diagnostiek”. Hij is tevens auteur van alle gevalideerde en genormeerde Nederlandstalige vragenlijsten omtrent Mentale Veerkracht bij jongeren en volwassenen, alsook van de ‘Palliatieve Palletschaal’.

Meer weten over zijn aanbod: ga naar zijn website.