Privacyverklaring - Inschrijving Nieuwsbrief

We hechten belang aan uw privacy. Onderstaande tekst vertelt u welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk informeren we u wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening 'General Data Protection Regulation' van 25 mei 2018 (kortweg: GDPR).

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken we om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van het netwerk 'Brugge(n) voor Jongeren' (hierna BvJ genoemd).

Wie zijn we?

Brugge(n) voor Jongeren is een netwerkorganisatie dat Brugse organisaties verenigt die werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Door samenwerking trachten we een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden aan jongeren die tijdelijke hulp nodig hebben.

Gegevensverzameling

Bij inschrijving op de nieuwsbrief verzamelen we steeds uw naam en familienaam, de organisatie waarvoor u werkt en uw opgegeven mailadres.

Opslag en verwerking

De gegevens worden opgeslagen op de server van MailChimp en kunnen ingezien en bewerkt worden door de coördinator van BvJ. Deze gegevens worden niet gecombineerd met eventueel andere gegevens waarover BvJ beschikt.
Uw gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door MailChimp.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld aan derden.

U kunt zich steeds uitschrijven via de link die in elke nieuwsbrief terug te vinden is of via de website.

Doelen waarvoor we uw gegevens vragen

De gegevens worden enkel gebruikt om u de nieuwsbrief van BvJ toe te sturen.

Uw rechten

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je volgende rechten:

  • U hebt het recht om correct en helder geïnformeerd te worden hoe we met uw gegevens omgaan;
  • U hebt het recht op inzage, kopie, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor we uw expliciete toestemming vragen, heb je ook het recht om uw toestemming terug in te trekken;
  • U hebt het recht de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf (of aan een andere partij in uw directe opdracht);
  • U hebt ook het recht om een klacht in te dienen. Zie hieronder.

Om uw vragen m.b.t. tot deze rechten te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van uw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of scan van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. De kopie of scan wordt enkel gebruikt om na te gaan of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn van het antwoord op uw vraag wordt de kopie of scan vernietigd.

Contacteer ons

Indien u, na het lezen van de privacyverklaring nog vragen hebt, kan u ons contacteren via het contactformulier op website of door te mailen naar: info@bruggenvoorjongeren.be

U kan ook op elk ogenblik, als u van mening bent dat uw rechten niet gerespecteerd werden een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, email: contact@apd-gba.be

 

Brugge(n) voor Jongeren, Vlamingdam 36, 8000 Brugge