Huisvesting en woonbegeleiding

 

 

Organisaties

Vivendo

Vivendo is een sterke huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt en verkoopt én eveneens kredietverstrekker is. Ze zijn werkzaam in Brugge en 13 omliggende gemeenten.

Contactgegevens
Handboogstraat 2 bus 0013,
8000 Sint-Pieters
T 050 17 05 00
info@vivendo.be

——————————————————————————————————————————————————————

Logo

Woonbegeleiding jongeren (CAW)

Woonbegeleiding jongeren (CAW Noord-West-Vlaanderen) biedt opvang en tijdelijk verblijf aan jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar in combinatie met individuele begeleiding. 

Contactgegevens
Aamelding via JAC Brugge
Vlamingdam 36
8000 Brugge
T 050 33 83 06
jac.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

——————————————————————————————————————————————————————

CAW (1)

O'zon (Oranje vzw)

Je woont zelfstandig, maar hebt (al dan niet tijdelijk) woonondersteuning nodig. Dan kan je terecht bij de medewerkers van O'zon. Ze geven mobiele ondersteuning aan huis. Zo kan je in de best mogelijke omstandigheden wonen en kan je deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Contactgegevens
Verbrand Nieuwland 19
8000 Brugge
T 050 33 43 17
info@o-zon.org

——————————————————————————————————————————————————————

O Zon

Begeleiding huurachterstal

Heb je 2 maanden of meer huurachterstal? 
Heb je als verhuurder een huurder met 2 maanden of meer huurachterstal?
Het OCMW van Brugge kan hierin ondersteunen aan de hand van een financiële tussenkomst in de helft van de huurachterstal (maximum van € 1272,00) en begeleiding.

Contactgegevens
Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 47 55 17
woonloket@sasbrugge.be

 

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Dreigende thuisloosheid

Dreig je je woning te verliezen? Ben je binnenkort thuisloos? Maak snel een afspraak. Samen kunnen we kijken naar mogelijke oplossingen. Hoe sneller je langs komt, hoe meer tijd we hebben om tot een oplossing te komen.

Contactgegevens
Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 47 55 17
woonloket@sasbrugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Woonloket Brugge

Heb je vragen rond wonen, huurproblemen, huurachterstal, een huurwaarborg, jouw huurcontract of wil je tips bij de zoektocht naar een woning? Wens je je in te schrijven op de wachtlijst voor een sociale woning van een sociale bouwmaatschappij? Kom je in aanmerking voor een verhuis met met Dozen & Co?

Contactgegevens
Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 47 55 17
woonloket@sasbrugge.be

 

 

——————————————————————————————————————————————————————

Logo Brugge

Huizen van Vrede

Huizen van Vrede vzw helpt erkende vluchtelingen uit Brugge om een woning te vinden. We helpen ze ook om van hun huis een thuis te maken. De vzw draait volledig op vrijwilligers.

Contactgegevens
Abdijbekestraat 56
8200 Sint-Andries
T 0493 82 66 82
info@huizenvanvredevzw.be

——————————————————————————————————————————————————————

Huizen Van Vrede

Huurdersbond

De huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten en helpt bij het oplossen van je huurvraag. In ruil voor een jaarlijks lidgeld (€12 – €20) kan je een jaar lang beroep doen op de huurdersbond. Daarenboven ontvang je vier maal per jaar het huurdersblad.

Zowel privépersonen als organisaties kunnen lid worden.

Contactgegevens
Blankenbergse Steenweg 155
8000 Brugge
050/33 77 15
info@huurdersbondwestvlaanderen.be

________________________________________________________________________________________

Logo W Vl Aangepast

Energieloket

Bij het energieloket kan je terecht met al je vragen rond energie en watervoorziening.

Contactgegevens
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T 050 32 63 75
energieloket@ocmw-brugge.be

 

________________________________________________________________________________________

Logo Brugge

Woonbegeleiding CAW

Het CAW helpt je bemiddelen bij woonproblemen en ondersteunt je bij de stap naar zelfstandig wonen. Een betaalbare en comfortabele woning is voor iedereen belangrijk.

Contactgegevens
Onthaalpunt Brugge
Ruddershove 8
8000 Brugge
T 050 66 30 01
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

CAW (1)

Projecten