Casemanagement

 

LOGiN

LOGiN is er voor jongeren tussen 15 en 25 jaar uit de Brugse regio met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare cliënten. LOGiN biedt vrijwillige hulpverlening en bouwt een langdurige relatie met de jongere op. Er wordt voorzien in continuïteit van de hulp- en dienstverlening door het coördineren en op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen van het hulpaanbod.

Contactgegevens
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
T 0472 90 60 31
T 0476 90 22 35
login.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

LOGiN