Casemanagement

 

Organisaties

LOGiN

LOGiN is er voor jongeren tussen 15 en 25 jaar uit de Brugse regio met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare cliënten. LOGiN biedt vrijwillige hulpverlening en bouwt een langdurige relatie met de jongere op. Er wordt voorzien in continuïteit van de hulp- en dienstverlening door het coördineren en op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen van het hulpaanbod.

Contactgegevens
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
T 0472 90 60 31
T 0476 90 22 35
login.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

________________________________________________________________________________________

LOGiN

Projecten

Back on Track

Back on Track is een project waarbij er met jongeren die uit detentie komen of (dreigend) thuisloos zijn aan de slag wordt gegaan. Ook het netwerk van de jongere wordt betrokken. De presentatie geeft een mooi en duidelijk overzicht van hun werking.

Contactgegevens
Tim Govaert
T 0491 61 33 47
tim.govaert@backontrack-oranjehuis.be

________________________________________________________________________________________

Back On Track

Parcourage

Parcourage is een project dat zich richt op jongvolwassenen tussen 17-30 jaar met een zeer complexe multiproblematiek, inclusief jonge ouders en jongvolwassenen met een migratieachtergrond.

Parcourage wil jongvolwassenen terug laten deelnemen aan de maatschappij, inclusief (maar niet uitsluitend) richting activering en werk. De coach van Parcourage is compagnon de route van de jongvolwassene.

Het project is een samenwerking tussen verschillende diensten: CAW, De Sleutel, Groep INTRO, emino vzw, oranje vzw, OCMW Brugge, Ligo, Huis van het Leren, VDAB en Werkkracht10.

Contactgegevens

Vlamingdam 36, 8000 Brugge
info@parcourage.be
0490 58 20 29

Parcourage (1)