Jeugdhulp

 

 

Organisaties

Nieuwland vzw

Nieuwland vzw is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die instaat voor de begeleiding van jongeren, ouders en hun context waar het opvoedingsproces bijzonder moeilijk verloopt. Deze contextbegeleiding kan zowel wanneer de jongere in het gezin verblijft als wanneer de jongere al autonoom woont en is als zodanig rechtstreeks toegankelijk. Indien nodig kan hierbij voor de jongere ook tijdelijk beroep gedaan worden op een aanbod van dagbegeleiding in groep. Verder bestaat de mogelijkheid dat de jongere tijdelijk opgenomen wordt voor verblijf in een leefgroep of in een centrum voor kamerbewoning.

Contactgegevens
Polderstraat 76
8310 Sint-Kruis
T 050 35 40 61
T 0475 33 00 66
info@nieuwland.be

——————————————————————————————————————————————————————

Nieuwland vzw

De Patio vzw

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. De Schoor, De Kerseboom, Cruushove, ’t Groot Hersberge, Kleine Dennen, Kamertraining Brugge, en HerKern bieden volgende bij elkaar aansluitende hulpverlening aan: contextbegeleiding, dagbegeleiding, verblijf, kamertraining en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding. Daarnaast heeft De Patio ook nog de afdelingen Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (BAAB), Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum ’t Laar en Estas, verblijf voor niet begeleide minderjarigen.

Contactgegevens
Elf-julistraat 32
8000 Brugge
T 050 33 32 09
contact@depatiovzw.be

——————————————————————————————————————————————————————

De Patio vzw

Binnenstad vzw

Binnenstad is een non-profit organisatie voor jeugdhulp, erkend door het Agentschap Opgroeien. We begeleiden en ondersteunen kinderen, jongeren en hun gezinnen die geconfronteerd worden met problemen in het (samen)leven en de opvoeding. Met alle betrokkenen zoeken we passende antwoorden op deze moeilijkheden. Hiervoor maken we samen een (gezins)plan met concrete doelen. Dit is altijd maatwerk. Elk gezin, elke hulpvraag is uniek en daagt ons uit om creatief te zijn.

Contactgegevens
Wijngaardplein 1
8000 Brugge
T 050 44 00 30
vzwbinnenstad@binnenstad.be

——————————————————————————————————————————————————————

Binnenstad vzw

De Kantel vzw

De Kantel is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg en biedt hulp wanneer een opvoedingsrelatie moeilijk loopt. We steunen ouders bij de opvoeding van hun kinderen en we helpen kinderen die de opvoedingssituatie thuis als problematisch ervaren. We begeleiden ook jongeren bij het zoeken van hun weg naar volwassenheid. Indien de hulp ambulant kan verlopen spreken we van contextbegeleiding. Hiervoor kunnen ouders, jongeren en hulpverleners rechtstreeks terecht bij De Kantel (rechtstreeks toegankelijke hulpverlening). Indien er een verblijf in De Kantel nodig is, dient er een aanvraag bij de toegangspoort te gebeuren.

Contactgegevens
Legeweg 201
8200 Sint-Andries
T 050 31 58 55
info@dekantel.be

——————————————————————————————————————————————————————

De Kantel vzw

Pleegzorg

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. Pleegkinderen en pleeggasten kunnen heel lang in een pleeggezin wonen. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin. Dat komt omdat we altijd op zoek gaan naar de vorm van pleegzorg die het beste past.

Contactgegevens
Moorseelsesteenweg 133
8800 Roeselare
T 051 20 02 22
info@pleegzorgwvl.be

——————————————————————————————————————————————————————

Pleegzorg

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Brugge

Het OCJ heeft het mandaat om vast te stellen of het maatschappelijk noodzakelijk is om hulpverlening op te starten in een verontrustende leefsituatie van een minderjarige.
Dit onderzoek gebeurt na kennisgeving door het parket, de cliënt of een dienstverlener of na aanmelding door een jeugdhulpaanbieder (sectoren IJH).

Contactgegevens
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1 (bus 52)
8200 Brugge
T 02 243 52 02
ocj.brugge@opgroeien.be

Jeugdhulp

Projecten

1 Gezin 1 Plan

1 Gezin 1 Plan Noord-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van verschillende diensten en voorzieningen in de jeugdhulp; Kind & Gezin, algemeen welzijnswerk, onderwijs, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptensector. Het team bestaat uit gezinscoaches en eerstelijnspsychologen.
1 Gezin 1 Plan wil dicht bij de gezinnen staan! We streven ernaar om binnen één maand een kennismakingsgesprek in te plannen. De begeleiding is gratis, vrijwillig en aan huis. 
1 Gezin 1 Plan komt zo snel mogelijk langs, om te vermijden dat een situatie escaleert. Het kan ook  ter overbrugging van een wachtlijst naar verdere hulp.

Contactgegevens
Prins Karellaan 2A
8310 Brugge
T 050/664600

——————————————————————————————————————————————————————

1G1P Nieuw

Prusik

Is een afdeling van Binnenstad vzw en biedt een ondersteunende begeleiding aan lopende trajecten voor jongeren van 12 tot 21 jaar. Ervaringsleren vormt de kern van de ondersteuning.

Contactgegevens
Wijngaardplein 1
8000 Brugge
Pepijn en Willem
T 0473 54 84 44
prusik@binnenstad.be

Binnenstad vzw

HerKern


HerKern biedt een ondersteunende begeleiding aan waarbij tot rust komen op de eerste plaats staat. HerKern is rechtstreeks toegankelijk en richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar.


Ze organiseren ondersteunende begeleiding binnen jeugdzorg, op maat van de jongere, waarbij we inzetten op de jongere zijn krachten en krachtbronnen.

Contactgegevens
Abdijhoek 15
8210 Zedelgem
050/ 39 39 31
herkern@depatiovzw.be

________________________________________________________________________________________

De Patio vzw