Onderwijs en vorming

 

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB gaat voor het belang van kinderen en jongeren. Ze creëren onderwijskansen en versterken de maatschappelijke participatie. CLB's werken op het kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. Aan iedere school is er een CLB verbonden. Brugge telt 3 CLB's. Navigeer naar hun website waar je alle info en contactgegevens terugvindt.

CLB De Havens
CLB Connect
Interstedelijk Clb

——————————————————————————————————————————————————————

Centra voor leren en werken (CLW)

Niet altijd loopt een schoolloopbaan van een leien dakje. Vele leerlingen zijn het voltijds onderwijs (school)moe, sommigen willen meer de handen uit de mouwen steken, anderen willen extra ondersteuning en begeleiding of leren in kleinere klasgroepen.
CLW's helpen je om weer plezier te scheppen in het leren. Ze zetten jou op weg naar werk en kunnen samen een traject uitstippelen dat uitzicht geeft op een attestering.
Navigeer naar hun website om alle informatie terug te vinden.

CLW KTA Brugge
CLW VTI Brugge

——————————————————————————————————————————————————————

Ligo Centrum voor Basiseducatie regio Brugge-Oostende-Westhoek

Ligo Brugge-Oostende-Westhoek is een Centrum voor Basiseducatie. Basiseducatie richt zich tot iedereen die een basisvorming nodig heeft om maatschappelijk beter te functioneren of om een verdere opleiding te volgen of in functie van werk. Er worden cursussen aangeboden zoals: beter lezen en schrijven, rekenen, theorie van het rijbewijs B, tablet & computer, opstap Frans/Engels, gezondheid, zeker van jezelf enzovoort.

Bekijk hier een filmpje over hun werking.

Contactgegevens
Collaert Mansionstraat 24
8000 Brugge
T 050 34 15 15
info@ligo-regiobow.be

——————————————————————————————————————————————————————

Ligo Logo Centrum Rechts BRUGGE OOSTENDE WESTHOEK

Groep Intro

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken ze bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. Een inclusieve samenleving is hierbij hun doel. Ze doen dit via tewerkstelling, vorming, coaching en advies.

Groep INTRO is samen met vereniging SPOOR de enige NAFT-aanbieder (Naadloos Flexibele Trajecten) voor Brugge. Navigeer zeker eens naar hun website want hun aanbod is zeer groot en divers.

Meer info
Wendy Teerlinck
Keurlingenweg 1
8310 Assebroek
T 0472 90 12 93
wendy.teerlinck@groepintro.be

——————————————————————————————————————————————————————

Groep Intro

Blink!

Blink is de aanbieder van Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT) voor het secundair onderwijs in Brugge en de Oostkust. Hun doel is het voorkomen van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs. Dat doen ze door jongeren, klassen en schoolteams te begeleiden en ondersteunen.

Je kan bij hen terecht voor individuele trajecten, groepstrajecten, klastrajecten en ondersteuning van leerkrachten en schoolteams.

Contactgegevens
Aanmelding gebeurd via de school, in samenspraak met het CLB.

De Joert                                                            
Weidestraat 81                                          
8310 Assebroek
T 050 32 60 82
info@blinkbrugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

Blink (1)

't Scharnier

’t Scharnier (Vereniging SPOOR) verzorgt studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, en de eerste graad secundair onderwijs.

Contactgegevens
De Joert
Weidestraat 81
8310 Assebroek
T 050 32 60 81
info@hetscharnier.be

——————————————————————————————————————————————————————

Tscharnier

Leerrecht

Jongeren die om verschillende redenen geen aansluiting met het reguliere onderwijs meer vinden kunnen beroep doen op het Netwerk Leerrecht. Leerrecht biedt de jongere de mogelijkheid om zijn/haar schoolloopbaan tijdelijk los te laten. Door het vinden van een alternatief leertraject kan de jongere engagementen opnemen, succeservaringen opdoen en opnieuw vertrouwen te winnen.

Contactgegevens
Het CLB meldt aan bij het Netwerk Leerrecht.

De Joert                                                            
Weidestraat 81                                          
8310 Assebroek
T 050 32 60 82
Tina.VanKerschaver@BlinkBrugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

Leerrecht

Welzijnsschakel Integraal

Integraal biedt onder meer begeleiding bij het huiswerk aan jongeren uit het secundair onderwijs, organiseert ontspannende initiatieven voor (kans)arme kinderen en jongeren en organiseert een jaarlijkse zomerschool voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot 18 jaar.

Contactgegevens
Rozendal 5
8000 Brugge
T 050 67 55 80
integraal@telenet.be

Welzijnsschakel Integraal