Financieel

Organisaties

OCMW Aanvullende financiële hulp

Het leefloon en de vervangingsinkomens zijn te laag om een menswaardig leven te leiden. OCMW Brugge wil aan personen met een laag inkomen een extra maandelijks bedrag Brugs Menswaardig Inkomen geven bovenop de uitkering.

Als je recht hebt op deze aanvullende financiële hulp, dan wordt het bedrag berekend op basis van je gezinssamenstelling, je maandelijks inkomen en je maandelijkse kosten zoals huur, energiekosten …

Contactgegevens
OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
050 32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

 

________________________________________________________________________________________

OCMW (1)

Mutualiteiten Persoonsvolgend Budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben.

Vanaf 17 jaar kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget starten.

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt kopen. Die zorg en ondersteuning kunt u kopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Contactgegevens
VAPH Brugge
Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55
8200 Brugge

________________________________________________________________________________________

Vaph

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming waar je recht op kunt hebben als je verdienvermogen verminderd is door je handicap. De tegemoetkoming vervangt het inkomen dat je zou krijgen als je geen handicap had.

Contactgegevens
Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
0800 98 799

 

________________________________________________________________________________________

Header Logo Nl 350X156

Budget- en schuldhulpverlening

Het OCMW biedt brede ondersteuning bij al je vragen over je budget en eventuele schulden.

- je kan een eenmalig advies krijgen op een zitdag. We onderhandelen voor jou met een schuldeiser, bekijken facturen of verwijzen je door naar een andere dienst.

- bij budgetbegeleiding sta je zelf in voor het dagelijks beheer van je budget en betalingen. We zorgen voor een overzicht van je budget en geven bespaartips.

- bij budgetbeheer beheren we je volledige inkomen. Wij regelen dan al je betalingen.

- bij  een collectieve schuldenregeling is OCMW Brugge jouw schuldbemiddelaar. De procedure loopt via de arbeidsrechtbank. We zorgen ervoor

  • dat je op een menswaardige manier kunt leven;
  • dat je schuldeisers hun centen ontvangen.

De Arbeidsrechtbank bepaalt of je in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling. Bij een 'ja' nemen we jouw dossier in handen en zijn we jouw schuldbemiddelaar.

- de Budgetcoach geeft tips om je budget goed te beheren. Je krijgt uitleg over administratie, budgetplanning, (online) bankieren en nog veel meer.

- je kunt via 'PRO DUO' administratieve hulp krijgen van een vrijwilliger. Een babbel, een helpende hand bij het ordenen van je papieren, iemand die moeilijke brieven helpt verduidelijken of meegaat naar diensten en instanties.

Contactgegevens
Dienst Budget- en Schuldhulpverlening
Hoogstraat 9
8000 Brugge
050 32 73 69
budget@ocmw-brugge.be 

________________________________________________________________________________________

OCMW (1)