Algemeen welzijnswerk

 

Organisaties

JAC Brugge

Het JAC (Jongeren Advies Centrum) is het jongerenonthaal van het CAW Noord-West-Vlaanderen. Het JAC biedt informatie, advies en ondersteuning rond alle welzijnsvragen waar jongeren tussen 12 en 25 jaar mee zitten. Daarnaast werkt het JAC preventief via vorming, bekendmaking, outreach, groeps- en projectmatig werk. 

Contactgegevens
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
T 0478 99 00 37
T 050 33 83 06
jac.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
facebook

——————————————————————————————————————————————————————

Jac

OCMW Brugge

Het OCMW Brugge biedt hulpverlening, onder andere aan jongeren, op alle domeinen van welzijn. In functie van de vraagstelling of de problematiek zijn er een aantal voorwaarden om te kunnen beroep doen op de dienstverlening (leefloonvoorwaarden, instapvoorwaarden schuldbemiddeling, cultuurparticipatie…).

Contactgegevens
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T 050 32 77 70
info@ocmw-brugge.be
facebook

________________________________________________________________________________________

OCMW (1)

CAW Brugge 

Het CAW biedt gratis informatie, advies en ondersteuning over alle vragen en problemen waar je als volwassene mee in aanraking komt. Ben je jonger dan 25 jaar? Dan kun je terecht in het JAC.

Contactgegevens

CAW Brugge
Ruddershove 8
8000 Brugge
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
050 66 30 01

CAW (1)

Projecten