Geestelijke gezondheidszorg

 

Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

Het Psychiatrisch Expertise Team ondersteunt eerstelijnsactoren bij vroegdetectie en vroeginterventie van ernstige psychische problemen.

Het is een initiatief van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen (volwassenen) en het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (kinderen en jongeren).

Meer info
Tel: 050 44 67 70

——————————————————————————————————————————————————————

PET

Drugs Expertiseteam (DET)

Het Drugs Expertise Team (DET) staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling met toeleiding naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vroeginterventie, psycho-educatie, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, vorming en deskundigheidsbevordering.

Meer info
Tel: 050 40 77 77

——————————————————————————————————————————————————————

PET

CGG Noord-West-Vlaanderen

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg verleent ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.
Er is een aparte werking voor kinderen en jongeren, adolescenten en jongvolwassenen en volwassenen en ouderen.
Daarnaast heeft het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg een bijzonder preventief aanbod op het vlak van de thema’s ‘alcohol en andere drugs’ en ‘zelfmoord’ uitgebouwd.

Meer info
Moerkerksesteenweg 116
8310 Brugge
Tel: 050 33 96 27
email

——————————————————————————————————————————————————————

CGG

De Sleutel

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Meer info
Barrièrestraat 4
8200 Brugge
Tel: 050 40 77 70
email

——————————————————————————————————————————————————————

De Sleutel

TEJO

TEJO (therapeuten voor Jongeren) biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Meer info
Stationslaan 14 bus 3
8200 Brugge
Tel: 050 66 15 05 of 0468 35 34 74
email

——————————————————————————————————————————————————————

Tejo

WINGG

WINGG staat voor het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context.
Het netwerk GGZ kinderen en jongeren West-Vlaanderen initieert, faciliteert en realiseert een globaal, geïntegreerd behoeftegestuurd én kwalitatief aanbod voor kinderen, jongeren en adolescenten met psychische problemen én hun context door het realiseren van effectieve (evidence-based) en efficiënte zorgcircuits waarbij de expertise en complementariteit van alle relevante actoren binnen een constructieve samenwerking maximaal worden benut teneinde de zorgcontinuïteit te optimaliseren.

Meer info
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 20-22
8800 Roeselare
email

——————————————————————————————————————————————————————

WINGG

Inghelburch

Inghelburch is een centrum voor psychische revalidatie in de Brugse binnenstad. We bieden een dagbehandeling op maat voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Onze kleinschaligheid en intensieve, gespecialiseerde zorg  geven ons een bijzondere plaats in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer info
Sint-Jansstraat 11
8000 Brugge
Tel: 050 44 61 80
email

——————————————————————————————————————————————————————

Inghelburch

PTC Rustenburg

Mensen kunnen in PTC Rustenburg terecht voor opname en ambulante therapie, omwille van een veelheid aan psychische klachten en syndromen.

Meer info:
Waggelwaterstraat 2
8000 Brugge
Tel: 050 31 81 65
email

——————————————————————————————————————————————————————

Rustenburg

Covias

Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod 'begeleiding en behandeling' waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen weer kan opnemen in de maatschappij. 

Meer info
Aanmelding of verkennende vraag via PET of mail
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge
email

——————————————————————————————————————————————————————

Covias

MVIP

MVIP staat voor Mobiel VroegInterventieteam Psychose en maakt deel uit van het grotere netwerk Zorgcircuit Psychose. Het team richt zich tot mensen die een eerste psychose doormaken of een ultrahoog risico hebben om een psychose te gaan doormaken.

Meer info
Aanmelding of verhelderende vraag via PET of onderstaande gegevens
Tel: 050 30 18 00
email

MVIP