Geestelijke gezondheidszorg

 

Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

Het Psychiatrisch Expertise Team ondersteunt eerstelijnsactoren bij vroegdetectie en vroeginterventie van ernstige psychische problemen.

Het is een initiatief van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen (volwassenen) en het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (kinderen en jongeren).

Contactgegevens
T 050 44 67 70

——————————————————————————————————————————————————————

PET

Drugs Expertiseteam (DET)

Het Drugs Expertise Team (DET) staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling met toeleiding naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vroeginterventie, psycho-educatie, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, vorming en deskundigheidsbevordering.

Contactgegevens
T 050 40 77 77

——————————————————————————————————————————————————————

PET

CGG Noord-West-Vlaanderen

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg verleent ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.
Er is een aparte werking voor kinderen en jongeren, adolescenten en jongvolwassenen en volwassenen en ouderen.
Daarnaast heeft het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg een bijzonder preventief aanbod op het vlak van de thema’s ‘alcohol en andere drugs’ en ‘zelfmoord’ uitgebouwd.

Contactgegevens
Moerkerksesteenweg 116
8310 Brugge
T 050 33 96 27
info-jongeren@cgg.be

——————————————————————————————————————————————————————

CGG

De Sleutel

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Contactgegevens
Barrièrestraat 4
8200 Brugge
T 050 40 77 70
dcbg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

——————————————————————————————————————————————————————

De Sleutel

TEJO

TEJO (therapeuten voor Jongeren) biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Contactgegevens
Stationslaan 14 bus 3
8200 Brugge
T 050 66 15 05
T 0468 35 34 74
info.brugge@tejo.be

——————————————————————————————————————————————————————

Tejo

WINGG

WINGG staat voor het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context.
Het netwerk GGZ kinderen en jongeren West-Vlaanderen initieert, faciliteert en realiseert een globaal, geïntegreerd behoeftegestuurd én kwalitatief aanbod voor kinderen, jongeren en adolescenten met psychische problemen én hun context door het realiseren van effectieve (evidence-based) en efficiënte zorgcircuits waarbij de expertise en complementariteit van alle relevante actoren binnen een constructieve samenwerking maximaal worden benut teneinde de zorgcontinuïteit te optimaliseren.

Contactgegevens
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 20-22
8800 Roeselare
info@wingg.be

——————————————————————————————————————————————————————

WINGG

Inghelburch

Inghelburch is een centrum voor psychische revalidatie in de Brugse binnenstad. We bieden een dagbehandeling op maat voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Onze kleinschaligheid en intensieve, gespecialiseerde zorg  geven ons een bijzondere plaats in de geestelijke gezondheidszorg.

Contactgegevens
Sint-Jansstraat 11
8000 Brugge
T 050 44 61 80
info@inghelburch.be

——————————————————————————————————————————————————————

Inghelburch

PTC Rustenburg

Mensen kunnen in PTC Rustenburg terecht voor opname en ambulante therapie, omwille van een veelheid aan psychische klachten en syndromen.

Contactgegevens
Waggelwaterstraat 2
8000 Brugge
T 050 31 81 65
info@ptcrustenburg.be

——————————————————————————————————————————————————————

Rustenburg

Het Poorthuis

Het Poorthuis is een plek waar een team ervaren therapeuten en coaches klaar staat om met jou te werken aan draagkracht, het vergroten van je keuzemogelijkheden, meer inzicht in jezelf. Misschien ga je in je leven "door een poort" naar een nieuwe levensfase, begin je iets nieuws of moet je iets achterlaten. Of misschien zit je ergens vast onderweg. In Het Poorthuis willen we je graag helpen om manieren te vinden om daarmee om te gaan en krachtig je nieuwe weg aan te vatten.

Ons aanbod richt zich naar kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen. We bieden groepsactiviteiten aan per leeftijdsgroep, rond specifieke thema's zoals onzekerheid, omgaan met gevoelens, communicatie en verbinding, sterker worden in een rouwproces, omgaan met woede, enz... De activiteiten staan open voor ieder die zich kwetsbaar voelt, nood heeft aan ondersteuning, een duwtje in de rug, maar nog niet kampt met een psychiatrische problematiek.

Contactgegevens
Baron Ruzettelaan 435,
8310 Brugge (Assebroek)
T 0492 87 44 42
welkom@hetpoorthuisbrugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

LOGO HET POORTHUIS Def1

Covias

Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod 'begeleiding en behandeling' waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen weer kan opnemen in de maatschappij. 

Contactgegevens
Aanmelding of verkennende vraag via PET of mail
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge
info@covias.be

——————————————————————————————————————————————————————

Covias

MVIP

MVIP staat voor Mobiel VroegInterventieteam Psychose en maakt deel uit van het grotere netwerk Covias. MVIP is er voor mensen die het gevoel krijgen zich onwennig te voelen in deze wereld. Studies vlotten niet meer, op het werk gaat het lastiger, familie en vrienden maken zich zorgen of stellen rare vragen. Kortom, het leven is niet meer zo vanzelfsprekend. Soms worden mensen dan wat achterdochtig, krijgen bizarre ervaringen of spreken bevreemdend over de wereld.
Voor die mensen en hun context (familie, vrienden, werk of school) kan MVIP van betekenis zijn.
MVIP is kosteloos.

Meer info
Afstemming rond een eventuele aanmelding of andere vraag kan via Dominique Degrande.
T 0492 73 84 83
dominique.degrande@covias.be

MVIP