Vrije tijd en ontmoeting

 

't Salon

’t Salon (CAW Noord-West-Vlaanderen) is een vrijetijdswerking voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vanaf het beëindigen van de lagere school tot aan de leeftijd van 25 jaar kan je er terecht. In 't Salon staan ontmoeting en ontspanning centraal. De jongerenwerkers hebben oog voor individuele vragen of problematieken en proberen de stem te versterken van de doelgroep tav van het lokaal beleid en maatschappelijke instituties.

Meer info
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
Tel.: 0484 96 19 32
email
facebook

——————————————————————————————————————————————————————

't Salon

Buurtsport Brugge

Buurtsport Brugge (Vereniging SPOOR) biedt een laagdrempelig en wijkgericht aanbod aan sport en spel voor elke inwoner van Brugge, met specifieke aandacht voor kansengroepen en jongeren.

Meer info
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
email

——————————————————————————————————————————————————————

Buurtsport Brugge

Jeugdpreventiewerkers

De jeugdpreventiewerkers (Stad Brugge) zijn zoveel als mogelijk aanwezig en actief op straat en zoeken actief jongeren op. Ze leggen contacten met deze jongeren en proberen zo aan te voelen wat er leeft. Ze hebben in het bijzonder oog voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Ze proberen waar nodig wat ondersteuning te bieden zodat ook deze jongeren zich op alle levensdomeinen kunnen ontplooien.

Meer info
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
Koen Gadeyne 0490 44 89 36 of email
Jana Pettens 0489 52 41 50 of email

——————————————————————————————————————————————————————

Preventiedienst

Route 36

Het jongerenhuis is een samenwerkingsverband tussen bovenstaande organisaties ('t Salon, Buurtsport en de Jeugdpreventiewerkers). Naast hun individuele werking bieden ze een gezamenlijk aanbod aan onder de vlag Route36. Met verenigde krachten worden er allerhande activiteiten aangeboden vanuit de noden en behoeften van de (kwetsbare) jongeren in Brugge.
Route 36 wil alle jongeren, in het bijzonder kansenzoekende jongeren welkom heten. Jongeren tussen 12 en 25 jaar (én professionals) kunnen hier terecht om kennis te maken met de diensten in huis, meer informatie te krijgen over hun activiteitenaanbod of voor praktische hulp.

Meer info
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
email
facebook

——————————————————————————————————————————————————————

Route 36

House of Time

House of Time (HoT) is een gedeelde site. Deze inspirerende plek is een kruispunt van ontmoeting, creatie en ambacht. We willen ons verbinden met de gebruikers van de site én de buurt. Hier is iedereen welkom, van een kunstenaarscollectief, tot gepensioneerde makers, jonge initiatiefnemers, sociaal organisaties of wie dan ook, die hier gewoon ‘even wil zijn’. 

Meer info
Site DuPont
Komvest 45/47
8000 Brugge
email

——————————————————————————————————————————————————————

HoT

Inloophuis 't Sas

Inloophuis ’t Sas is een initiatief waar mensen met verminderde welzijnskansen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd en je kan er iets drinken aan een democratische prijs.

Naast ontmoeting is er ook een onthaal en praktische dienstverlening, zoals het gebruik van de douche, de wasmachine en computers.

Meer info
Geldig tijdens corona (eind maart 2021)
Schrijversstraat 11
8000 Brugge
Tel: 050 32 76 70
email

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Netwerk vrijetijdsparticipatie

In en rond Brugge is er een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten: sportclubs, concerten, jeugdverenigingen, theatervoorstellingen, bioscopen, cursussen, sportwedstrijden, …
Alleen: als je het financieel moeilijk hebt, zijn veel van die activiteiten te duur.
Veel mensen vinden het ook moeilijk om alleen naar een onbekende activiteit te gaan.
Omdat kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten een basisrecht is, sloegen het OCMW en het Stadsbestuur van Brugge de handen in elkaar, om het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken.

Meer info
Bart Hollevoet: 050 32 74 96
Marie Van Hove: 050 32 67 73
email

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Vrijetijdspunt Oranje

Het Vrijetijdspunt van Oranje zet in op vrije tijd voor iedereen! Dit gebeurt in samenwerking met talloze vrijwilligers die hun schouders zetten onder reizen, de organisatie van het eigen aanbod (bv speelpleinwerking, ontmoeting, sport), het geven van vorming en het garanderen van maatwerk (bv vrijetijdstrajectbegeleiding).

Meer info
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050 47 25 90
email

——————————————————————————————————————————————————————

Vrijetijdspunt

Jeugdhuis Comma

Jeugdhuis Comma staat al jaren garant voor een mengelmoes aan activiteiten en evenementen. Ze willen vooral een alternatief bieden voor het hoofdzakelijk commerciële Brugse vrijetijdscircuit.

Meer info
Binnenweg 4
8000 Brugge
Tel.: 0473 52 33 35
email

——————————————————————————————————————————————————————

Jeugdhuis Comma

Jeugdhuis Thope

Thope is West-Vlaams dialect en betekent "samen".  Jeugdhuis Thope is een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en samen workshops, optredens, fuiven, sport- en andere activiteiten kunnen beleven. Je kan zonder voorwaarden of verbintenis aan onze activiteiten deelnemen.

Meer info
Sint-Arnolduslaan 28
8200 Sint-Michiels
Tel: 050 39 61 88
email

Thope