Vrije tijd en ontmoeting

 

Organisaties

't Salon

’t Salon (CAW Noord-West-Vlaanderen) is een vrijetijdswerking voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vanaf het beëindigen van de lagere school tot aan de leeftijd van 25 jaar kan je er terecht. In 't Salon staan ontmoeting en ontspanning centraal. De jongerenwerkers hebben oog voor individuele vragen of problematieken en proberen de stem te versterken van de doelgroep tav van het lokaal beleid en maatschappelijke instituties.

Meer info
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
Tel.: 0484 96 19 32
email
facebook

——————————————————————————————————————————————————————

't Salon

Buurtsport Brugge

Buurtsport Brugge (Vereniging SPOOR) biedt een laagdrempelig en wijkgericht aanbod aan sport en spel voor elke inwoner van Brugge, met specifieke aandacht voor kansengroepen en jongeren.

Meer info
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
email

——————————————————————————————————————————————————————

Buurtsport Brugge

Jeugdpreventiewerkers

De jeugdpreventiewerkers (Stad Brugge) zijn zoveel als mogelijk aanwezig en actief op straat en zoeken actief jongeren op. Ze leggen contacten met deze jongeren en proberen zo aan te voelen wat er leeft. Ze hebben in het bijzonder oog voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Ze proberen waar nodig wat ondersteuning te bieden zodat ook deze jongeren zich op alle levensdomeinen kunnen ontplooien.

Meer info
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
Jana Pettens 0489 52 41 50 of email

——————————————————————————————————————————————————————

Preventiedienst

Route 36

Het jongerenhuis is een samenwerkingsverband tussen bovenstaande organisaties ('t Salon, Buurtsport en de Jeugdpreventiewerkers). Naast hun individuele werking bieden ze een gezamenlijk aanbod aan onder de vlag Route36. Met verenigde krachten worden er allerhande activiteiten aangeboden vanuit de noden en behoeften van de (kwetsbare) jongeren in Brugge.
Route 36 wil alle jongeren, in het bijzonder kansenzoekende jongeren welkom heten. Jongeren tussen 12 en 25 jaar (én professionals) kunnen hier terecht om kennis te maken met de diensten in huis, meer informatie te krijgen over hun activiteitenaanbod of voor praktische hulp.

Meer info
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
email
facebook

——————————————————————————————————————————————————————

Route 36

House of Time

House of Time (HoT) is een gedeelde site. Deze inspirerende plek is een kruispunt van ontmoeting, creatie en ambacht. We willen ons verbinden met de gebruikers van de site én de buurt. Hier is iedereen welkom, van een kunstenaarscollectief, tot gepensioneerde makers, jonge initiatiefnemers, sociaal organisaties of wie dan ook, die hier gewoon ‘even wil zijn’. 

Meer info
Site DuPont
Komvest 45/47
8000 Brugge
email

——————————————————————————————————————————————————————

HoT

Inloophuis 't Sas

Inloophuis ’t Sas is een initiatief waar mensen met verminderde welzijnskansen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd en je kan er iets drinken aan een democratische prijs.

Naast ontmoeting is er ook een onthaal en praktische dienstverlening, zoals het gebruik van de douche, de wasmachine en computers.

Meer info
Geldig tijdens corona (eind maart 2021)
Schrijversstraat 11
8000 Brugge
Tel: 050 32 76 70
email

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Netwerk vrijetijdsparticipatie

In en rond Brugge is er een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten: sportclubs, concerten, jeugdverenigingen, theatervoorstellingen, bioscopen, cursussen, sportwedstrijden, …
Alleen: als je het financieel moeilijk hebt, zijn veel van die activiteiten te duur.
Veel mensen vinden het ook moeilijk om alleen naar een onbekende activiteit te gaan.
Omdat kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten een basisrecht is, sloegen het OCMW en het Stadsbestuur van Brugge de handen in elkaar, om het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken.

Meer info
Bart Hollevoet: 050 32 74 96
Marie Van Hove: 050 32 67 73
email

——————————————————————————————————————————————————————

OCMW (1)

Vrijetijdspunt Oranje

Het Vrijetijdspunt van Oranje zet in op vrije tijd voor iedereen! Dit gebeurt in samenwerking met talloze vrijwilligers die hun schouders zetten onder reizen, de organisatie van het eigen aanbod (bv speelpleinwerking, ontmoeting, sport), het geven van vorming en het garanderen van maatwerk (bv vrijetijdstrajectbegeleiding).

Meer info
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
Tel: 050 47 25 90
email

——————————————————————————————————————————————————————

Vrijetijdspunt

Jeugdhuis Comma

Jeugdhuis Comma staat al jaren garant voor een mengelmoes aan activiteiten en evenementen. Ze willen vooral een alternatief bieden voor het hoofdzakelijk commerciële Brugse vrijetijdscircuit.

Meer info
Binnenweg 4
8000 Brugge
Tel.: 0473 52 33 35
email

——————————————————————————————————————————————————————

Jhcomma

Jeugdhuis Thope

Thope is West-Vlaams dialect en betekent "samen".  Jeugdhuis Thope is een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en samen workshops, optredens, fuiven, sport- en andere activiteiten kunnen beleven. Je kan zonder voorwaarden of verbintenis aan onze activiteiten deelnemen.

Meer info
Sint-Arnolduslaan 28
8200 Sint-Michiels
Tel: 050 39 61 88
email

——————————————————————————————————————————————————————

Thope

Komerbi

Komerbi is de eerste safe space in Brugge die als ultieme doel gelijke kansen wil bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. Onze werking vertrekt vanuit het idee dat de talenten van deze Brugse jongeren gezien, erkend en ontwikkeld moeten worden zowel binnen als buiten de school. Daarom worden onze Komerbies begeleid in het vormgeven van hun identiteit en ondersteund in het wegwerken van eventuele schoolachterstand. Dit wordt gedaan door zowel coachingsmomenten als vrijetijdsactiviteiten aan te bieden.

Contactgegevens
De Joert
Weidestraat 81
8310 Brugge
T 0470 62 14 13
komerbi.brugge@gmail.com

——————————————————————————————————————————————————————

Komerbi

Diversiteitsdienst Stad Brugge

De diversiteitsdienst van stad Brugge ondersteund heel wat organisaties en initiatieven die op dit thema betrokken zijn. Zo hebben ze samenwerkingen met FMDO, Mindspring, project vitaal, ... en organiseren ze 'oefenkansen nederlands' en een 'fietscursus'. Bekijk hiervoor zeker deze presentatie.

Contactgegevens
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T 050 44 82 44
diversiteitsdienst@brugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

Logo Brugge

Mind-and Makerspace

De Mind- and Makerspace of kortweg ‘MaM’ is een open, creatieve ruimte voor denkers en doeners in Brugge. Makers, creatievelingen, verenigingen en scholen zijn er allen van harte welkom! In het MaM zijn we dol op combineren: ambachtelijke technieken met hoog-technologische toestellen. Learn – Dare – Make – Share is ons credo waarmee we de kruisbestuiving tussen onze diverse bezoekers graag definiëren.

Contactgegevens
Rijselstraat 1
8000 Brugge
T 050 68 26 95
hello@mindandmakerspace.com

——————————————————————————————————————————————————————

Mam

De Batterie

De Batterie is een participatieve kunstpraktijk die langdurige artistieke projecten ontwikkelt. De Batterie geeft kinderen, jongeren en volwassenen vanuit de meest diverse leefwerelden een stem en biedt hen vanuit de kunsten een platform aan om in communicatie te treden met de omgeving waarin ze leven. De Batterie werkt nauw samen met vele partners uit de onderwijs-, welzijn- en culturele sector.

Contactgegevens
Sint Jorisstraat 71
8000 Brugge
T 0473 21 18 19
anne@debatterie.be

——————————————————————————————————————————————————————

De Batterie

Jong Volk

Jong Volk is een online contentplatform voor Brugse jongeren. Met Jong Volk willen we tonen dat Brugge leeft, dat de stad meer is dan een historisch centrum en dat heel veel jongeren met interessante projecten bezig zijn en boeiende verhalen te vertellen hebben. Op allerlei manieren brengen we die verhalen in beeld, samen met jonge creatievelingen. Een podcast rond klimaat opstarten, een videoreeks maken over de favoriete hangout-plekken van Brugse jongeren, een zot idee dat je concreet wil maken? Jong Volk is de place to be. Dit platform is dé plek waar dat al die ideeën, verhalen projecten een zichtbare plaats krijgen en vanwaar ze gedeeld kunnen worden!

Contactgegevens
hallo@jongvolk.be

——————————————————————————————————————————————————————

Outlook Xfau2jun

Projecten

Collectief der onbeperkten

De nadruk binnen ons kunstenaarscollectief ligt op experiment. We verkennen diverse materialen en technieken, steeds met de bedoeling een eigen artistieke weg uit te stippelen en zo te komen tot een persoonlijk oeuvre. We zijn exploreerders, zoekers, met het daaraan verbonden vallen en opstaan; maar steeds met open vizier, eerlijk tegenover onszelf en anderen. Met het collectief wensen wij een werkplek te creëren waar elke deelnemer zijn/haar plaats vindt en in alle rust kan werken. Een plek waar plaats is om samen te ontspannen, te brainstormen, projecten op te starten, ...
Wat ons bindt is kunst in al zijn facetten, ons artistiek traject is onze drijfveer. Wij verwerpen het stigma 'mensen met een beperking': iedereen krijgt vroeg of laat te maken met zijn/haar beperkingen; laat die beperkingen net mogelijkheden openen in plaats van ons in te tomen.
No restrictions, only possibilities! We noemen onszelf 'DE ONBEPERKTEN'!

Contactgegevens
T 0473 60 09 76
T 0498 74 45 36
collectiefderonbeperkten@gmail.com

HoT