Justitie

Organisaties

Justitiehuis

Het Justitiehuis staat in voor:

  • de justitiële begeleiding en het toezicht van daders in opdracht van de gerechtelijke en/of administratieve overheden, gericht op het voorkomen van recidive;
  • het onthaal, het informeren, het bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers van strafbare feiten in het kader van een gerechtelijke procedure;
  • het informeren en voorkomend doorverwijzen van burgers die betrokken zijn in een conflict of geconfronteerd worden met een gerechtelijke procedure;
  • het verstrekken van informatie aan de gerechtelijke en/of administratieve overheden in functie van hun besluitvorming;
  • overleg en samenwerking met de andere gemeenschappen, de federale overheid en de magistratuur inzake het beleid en de uitvoering van de opdrachten;
  • het uitbouwen, installeren, faciliteren en in stand houden van sector-overschrijdende samenwerkingsverbanden en netwerken op het kruispunt van justitie, politie, welzijn en zorg.

 

Contactgegevens
Predikherenrei 3
8000 Brugge
050 44 24 10
justitiehuis.brugge@vlaanderen.be

________________________________________________________________________________________

Vlaamse Overheid

Steunpunt bewindvoering

Het Steunpunt bewindvoering is een aanspreekpunt voor vragen, klachten en suggesties over bewind. Elke belanghebbende kan er terecht: beschermde personen, familieleden, familiale en professionele bewindvoerders, vertrouwenspersonen, vredegerechten, sociale diensten van voorzieningen en instellingen, …

Het steunpunt behandelt zowel meldingen over de werking van de bewindvoering als over de toepassing van de wettelijke bepalingen. Suggesties zijn uiteraard ook welkom.

Daarnaast fungeert het steunpunt ook als algemene steundienst die informatie geeft en naar de bevoegde instantie doorverwijst.

De focus van het steunpunt ligt zowel op ondersteuning als op het blootleggen van structurele tekortkomingen binnen de bewindvoering.

Contactgegevens
Kazernevest 3
8000 Brugge
secretariaat@steunpuntbewindvoering.be

________________________________________________________________________________________

Steunpunt Bewindvoering