Trajectbegeleiding

Brugge(n) Bouwen I en II

Brugge(n) Bouwen I: op vrijdag 12 juni 2015 organiseerde de werkgroep trajectbegeleiding in het Tillegemkasteel tafels van veldwerkers rond een specifieke case. 

De bedoeling:

  • vanuit een praktijkverhaal de diensten en hun opdracht beter leren kennen en begrijpen;
  • de vastgelopen hulpverlening terug loswrikken en verbindingen stimuleren;
  • de samenwerking bevorderen tussen de verschillende diensten en projecten.

Foto's van dat evenement kan je hier bekijken. 

Tijdens tafelmomenten worden op regelmatige basis verhalen van "pistachenootjes" besproken.

De werkgroep ontwikkelde ook de 'Brugge(n) voor jongeren' - wegwijzer

Na het succes van de eerste editie waren we toe aan een Brugge(n) Bouwen II op vrijdag 17 maart 2017. 87 hulpverleners, jeugdwerkers, beleidsactoren... van het Brugse werkveld namen deel aan het netwerkmoment Brugge(n) Bouwen II. De focus lag op het gebrek aan zorgcontinuïteit in het hulpverleningstraject van een jongere en hoe we die zelf, zonder al te veel moeite en middelen, kunnen verbeteren. 

We zien nog heel wat uitdagingen willen we de continuïteit en de coördinatie van zorg voor de meest kwetsbare jongeren waarborgen en verbeteren. Initiatieven als LOGiNLoopplanken en het cliëntoverleg integrale jeugdhulp zetten er alvast specifiek in. De diavoorstelling van deze werkingen, alsook de leidraad van de voormiddag kan je hier bekijken.  

Prof. dr. Rudi Roose, verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent, stak ons een hart onder de riem in zijn lezing over de waardevolle en moeilijke zoektocht wanneer we spreken over samenwerken rond zorgcontinuïteit. 

De kers op de taart van dit boeiende netwerkmoment was de ondertekening door jullie allen van de engagementsverklaring waarmee we ons als professional bereid tonen ons extra in te zetten voor kwetsbare jongeren in Brugge. 

Was je er niet bij en wil je ook graag de engagementsverklaring tekenen? Dan kan dat!

Het fotoverslag van deze Brugge(n) Bouwen II kan je hier bekijken. 

deel op facebook