Nieuw: rechtenchecklists

Rechtenchecklists voor gezinnen, jongeren, ouderen! Deze checklists zijn een handige ondersteuning en kan je inzetten naargelang de leefsituatie en de noden van de jongere.

GBO

De GBO-werkgroep ‘rechtenverkenning’ ging aan de slag met een aantal signalen van medecollega’s en hulpverleners uit het Brugs sociaal werkveld. 
Uit deze signalen bleek dat veel maatschappelijk werkers nood hadden aan een hulpmiddel om aan rechtenverkenning te doen bij hun cliënten, hierdoor ontstonden de ‘GBO-rechtenchecklists’.

De werkgroep startte met de opmaak van 3 checklists, eentje voor gezinnen, ouderen en jongeren

Na een testfase en een eerste herwerking in 2023, worden deze bestanden in de loop van het jaar bij de drie GBO-kernpartners uitgerold. Het is namelijk de bedoeling dat alle medewerkers vanuit het OCMW, CAW en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen kunnen gebruik maken van hetzelfde hulpmiddel
Daarnaast kunnen ook externe organisaties hiervan gebruik maken!

Je kan de rechtenchecklisten beschouwen als een soort reminder om een aantal rechten te onderzoeken bij lopende dossiers of als leidraad voor de opstart van nieuwe begeleidingen. Neem dus zeker een kijkje en maak hier gebruik van! 

•    Rechtenchecklist gezinnen
•    Rechtenchecklist ouderen (65+)
•    Rechtenchecklist jongeren