Centraal Aanmeldingsregister sinds 18.3

Vanaf maandag 18 maart 2024 start het Centraal Inschrijvingsregister (CIR). Dit digitaal platform verzamelt alle gegevens van kandidaten in Vlaanderen die een sociale woongelegenheid willen huren.

Vivendo Logo

In het CIR kunt u als kandidaat-huurder vanaf 18 maart nog enkel online inschrijven als u een sociale woning wilt huren in Vlaanderen. U start uw dossier zelf op, digitaal en veilig. Dit kan via www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

Ook voor meer informatie en alle voorwaarden kunt op deze website terecht of op de website van Vivendo http://www.vivendo.be/ik-wil-huren.
Vervolgens wordt er gecheckt of de kandidaat aan alle voorwaarden voldoet.

Als dat in orde is en alle informatie gekend is, bent u officieel ingeschreven als kandidaat-huurder. Vanaf het moment dat u ingeschreven bent, kunt u zelf uw persoonlijke gegevens aanpassen en uw plaats op de wachtlijst zien. 

Bent u al ingeschreven voor een sociale woning? Dan kunt u vanaf 18 maart uw kandidatendossier online bekijken en aanpassen.

Staat u al op een wachtlijst staat voor een sociale woonst, dan moet u uw inschrijving vanaf 18 maart via het nieuwe Centraal Inschrijvingsregister bevestigen. U moet dus bevestigen dat u wilt blijven staan op de wachtlijst voor een sociale woning. In de loop van de maand april zult u hiervoor een brief van Vivendo ontvangen (de actualisatiebrief).

 

Onder de link  http://www.vivendo.be/ik-wil-huren volgt de volledige uitleg, in klare taal,

over het CIR, de app ITSME, de Inschrijvingsvoorwaarden, de ACTUALISATIE.

 

Samen met ons kunnen jullie al deze informatie uniform ter beschikking stellen van de

kandidaat-huurders (CIR) of de huurders (ACTUALISATIE) door:

 

1.bovenstaande tekst-met de link- op te nemen op (de homepagina van) jullie website

of

2. de bovenstaande link op te nemen onder een doorklikknop met jullie eigen tekst op

(de homepagina van) jullie website.

 

Inhoud van voornoemde info :

-aanduiding waar Vivendo werkzaam is, EN een overzicht van het patrimonium

-de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden

-het CIR

-de app ITSME

-doorklikknop om de inschrijving in het CIR te starten

-doorklikknop voor de playlist, dit zijn alle instructievideo’s na elkaar

-de eenmalige actualisatie

-bij de eenmalige actualisatie : de instructievideo’s voor persoonsgegevens, regio’s,

en woonsituatie

-instructievideo’s voor ITSME

-link naar de digipunten

-link om nieuwe code (pincode) aan te vragen bij stad of gemeente

-link voor hulp bij actualisatie en inschrijving op de wachtlijst (= lijst beschikbare

Woonloketten)

-de jaarlijkse actualisatie

-de tweejaarlijkse actualisatie

-het intern huurreglement van Vivendo

 

Dit kan natuurlijk verder vervolledigd worden met jullie eigen verdere info, bvb contactmogelijkheden-en tijdstippen.

 

We voorzien/verhopen verder de volgende timing :

 

Planning/Timing eenmalige actualisatie 2024 (CIR)

Datum

Actie

13/03/2024

Plaatsen van banner onder e-mailhandtekening medewerkers Vivendo

15/03/2024

Aanpassing website Vivendo: kennisgeving CIR en actualisatie

18/03/2024

Tekst op Facebook Vivendo, nieuwsflash op de website Vivendo

18/03/2024
(namiddag)

Versturen van SMS over lancering CIR naar de kandidaat-huurders van Vivendo met volgende tekst: “Vanaf nu kunt u uw inschrijving sociale huur raadplegen en wijzigen in het Centraal Inschrijvingsregister via www.vlaanderen.be/sociaalhuren.”

 

10/04/2024

Versturen van actualisatiebrieven naar kandidaat-huurders met in bijlage een folder in kleur over het CIR. Brief 1A, brief 2A en brief 2B en brief 3.

15/05/2024

Versturen herinneringsbrief naar kandidaat-huurders. Brief 1H, 2HA en brief 2HB.

 

 

Opmerking hierbij is dat we 10 april voorzien als start voor het versturen van de actualisatiebrieven.

Dat zijn we op vandaag nog niet zeker. We verhopen dit wel, en we nemen deze datum opdat de antwoorden dan pas na de paasvakantie zullen volgen.

En verder blijft het momenteel helaas nog altijd niet mogelijk deellijsten te nemen, en kunnen er dus geen woningen toegewezen worden. We kunnen dus ook nog geen aanvragen voor Versnelde Toewijzingen ontvangen.

 

Verschillende interessante documenten:

Aanmeldingsformulier

Formulier bevestiging begeleidingsovereenkomst

Samenwerkingsprotocol begeleiding Vivendo

Procedure versnelde toewijzing