Youth Solidarity Awards

De Ethias Youth Solidarity Awards worden uitgereikt aan vzw's en OCMW's voor projecten waarmee ze kwetsbare jongeren ondersteunen om uit een armoedesituatie te geraken.

Youth Solidarity Awards

Wat houdt het in?

Drie op de tien Belgische jongeren (30%) hebben al ooit een kwetsbare situatie ervaren. Meer dan een kwart van de Belgische jongeren (27%) heeft zelfs al eens bij een OCMW aangeklopt. En meer dan drie op de tien jongeren hebben minder plezier in het leven door geldzorgen. Dit zijn slechts enkele opvallende cijfers uit een enquête bij 1000 jongeren tussen 16 en 30 jaar over de kwetsbare financiële situatie van jongeren. De behoeften van jongeren verschillen van die van volwassenen, waardoor hun ondersteuning ook vaak een specifieke aanpak vereist.

Daarom bindt het Ethias Impact Fund, het door Ethias opgerichte bedrijfsfonds, de strijd aan tegen armoede bij de min 30-jarigen. Ethias wil met deze projectoproep de Belgische vzw's en OCMW's aanmoedigen om bijkomende initiatieven te nemen die specifiek op jongeren gericht zijn.

 

Voor wie?

Deze oproep richt zich enkel tot de Belgische vzw's en OCMW's.

 

Meer informatie