Wachtlijst Vivendo

Staat een cliënt van jou op de wachtlijst voor een sociale woning?

Vivendo Logo

Is de cliënt (en zijn partner en meerderjarige kinderen) in het bezit van een elektronische identiteitskaart + code of Itsme?

Zo neen, dan moet de cliënt dit zo snel mogelijk in orde brengen!

Volgend jaar tussen eind januari en eind maart zal de cliënt (en zijn partner en meerderjarige kinderen) zich online moeten aanmelden op het CIR (= centraal inschrijvingsregister) om te bevestigen dat men nog steeds op de wachtlijst wil ingeschreven staan voor een sociale woning (= actualisatie!)

Indien men dit niet digitaal zal bevestigen zal de cliënt onherroepelijk geschrapt worden!

Ook cliënten die nog niet ingeschreven staan zullen enkel nog online ingeschreven kunnen worden en hiervoor heeft men zijn elektronische identiteitskaart met code nodig of Itsme.

Via de Digipunten (= https://digibanken.vlaanderen.be/) kunnen de cliënten geholpen worden met het instaleren van Itsme.