Projectoproep Traumaverwerking bij kinderen

OverHoop is een projectoproep voor elke organisatie die bezig is met vroegkinderlijke ervaringen en ontwikkelingstrauma. 

Shutterstock 181230596 Kind Angst 2000X946

Vanuit Vlaanderen wordt er ingezet op bouwen aan meer preventie en het versterken van de aanpak van ontwikkelingstrauma en de ingrijpende gebeurtenissen die daaraan voorafgaan.

Tot 28.09 kan je een project indienen voor deze oproep van de Koning Boudewijnstichting.