Postgraduaat Politisering in het Sociaal Werk

Howest organiseert de opleiding 'Politisering in het Sociaal Werk'.

Maxresdefault

Waarover?

De sterke interesse voor politisering in het werkveld en de bevestiging als krachtlijn in de Sociaal werk conferentie en in het Vlaams Actieplan Sterk Sociaal Werk roepen dus een aantal vragen voor verdere reflectie en praktijkontwikkeling op, bijvoorbeeld wat is de politiserende opdracht van het sociaal werk? Welke kansen en beperkingen zijn er in de huidige context van organisaties, beleid en samenleving? Wat is de rol van professionals, en welke rol hebben de participanten van het sociaal werk? Welke rol spelen actoren uit de overheid, de markt en het middenveld?

Met dit postgraduaat willen we samen met de deelnemers een relevante bijdrage leveren aan zowel de reflectie over als de praktijkontwikkeling van politisering als krachtlijn voor sterk sociaal werk in de toekomst.

Voor wie?

We mikken bewust op een mix van jong afgestudeerde sociaal werkers, ervaren praktijkwerkers vanuit alle domeinen van het sociaal werk, leidinggevenden en bestuurdersopleiders en onderzoekers in het sociaal werk. We streven bewust naar dwarsverbindingen tussen gevestigde organisaties en nieuwe praktijken, en tussen verschillende sectoren in het sociaal werk.

Waarom?

Elke samenleving kent onvermijdelijk vormen van onrecht en uitsluiting. Sociaal werkers en deelnemers kunnen dit zichtbaar maken, door bewustmaking, acties of alternatieve praktijken. Hiermee jagen ze het publieke debat aan over hoe we samenleven. Wat kunnen dergelijke politiserende praktijken betekenen in het sociaal werk? En hoe kun je politiserend handelen? Met dit postgraduaat ondersteunen we de praktijkontwikkeling van en reflectie over politisering.

Ontdek hier de video met alle uitleg.