Politisering van/in het Sociaal werk wordt vormingszesdaagse

Het Postgraduaat ‘Politisering van/in het Sociaal werk’ werd omgevormd tot een Postacademische Vorming

Politisering

Deze zesdaagse vorming start op donderdag 22 februari en wordt afgesloten met presentaties van werkstukken.

Ons opzet blijft: de praktijkontwikkeling van en de reflectie over politisering van/in het sociaal werk ondersteunen.

Vrijwilligers, professionelen en organisaties in het sociaal werk zijn zich immers bewust van het gevaar dat sociaal werk verengd dreigt te worden tot een louter ‘technische oplossing’ van individuele problemen.

Daarom willen ze vorm geven aan hun politiserende rol, maar hierbij stoten ze telkens opnieuw op vragen:

  • Inhoudelijk: wat is het politiserende potentieel en de politiserende missie van sociaal werk?
  • Methodisch: wat is een effectief handelingskader voor politiserend handelen?

Samen met de deelnemers zoeken we antwoorden op deze reële vragen met volgend programma:

 

 

DATUM

THEMA

1

Donderdag 22/02/24

Politisering als kernopdracht voor sociaal werk

16.00 Openingslezing en publiek debat

2

Donderdag 7/03/24

(De)politisering van, in en door sociaal werk

3

Donderdag 21/03/24

Handelingskader: politisering als gelaagde praktijk (1)

4

Dinsdag 16/04/24

Handelingskader: politisering als gelaagde praktijk (2)

5

Donderdag 9/05/24

Politisering als verstorende praktijk

6

Donderdag 23/05/24

Politisering en emancipatie

7

Donderdag 13/06/24

EVALUATIE: PRESENTATIES WERKSTUK

 

De kostprijs voor de volledige vorming, inclusief middaglunch en een openingsreceptie na de eerste dag, bedraagt slechts 600 euro.

Voor praktische info, de volledige programmabrochure  en inschrijving:

Politisering in het sociaal werk | Dunant Academie (ugent.be)

 

Specifiek over emancipatie als kernconcept in onze benadering organiseren we ook een verdiepend seminarie ‘Emancipatie. Van Paolo Freire naar Jacques Rancière’ met filosoof Raf Debaene op donderdagnamiddag 18 januari en 1 februari.

Info en inschrijving:

Arteveldehogeschool Events - Emancipatie. Van Paolo Freire naar Jacques Rancière .

Wat betekent bewustwording in processen van emancipatie? Via een inleiding op en lezing van fragmenten uit ‘Pedagogie van de onderdrukten’ van Paolo Freire onderzoeken we de mogelijkheden en moeilijkheden van een praxis die bewustwording centraal stelt als weg naar emancipatie. We bespreken enkele problemen in de dialogische aanpak van Freire. Die problemen proberen we te overschrijden in de lectuur van sleutelteksten uit ‘De onwetende meester’ en ‘De haat tegen de democratie’ van Jacques Rancière. Meer specifiek gaan we in op zijn uitgangspunt van ‘gelijkheid van intelligentie’ en het daaruit voortvloeiende radicale begrip van democratie: iedereen is op het vlak van politiek gelijk aan om het even wie en heeft er dus evenzeer iets te zeggen als gelijk wie. Zijn inzichten hebben raakvlakken met de intentie van Freire, maar leveren ook nieuwe inzichten over emancipatie die bijzonder relevant zijn in het huidig tijdsgewricht