PET wordt Coaching & Oriëntatie

Sinds 1 januari heeft PET een nieuwe naam, Coaching & Oriëntatie.

Coaching&Oriëntatie

COACHING&ORIENTATIE


Wanneer je geconfronteerd wordt met een cliënt en/of een naaste met (een vermoeden van) een psychische
kwetsbaarheid kan je terecht bij CROSSLINK op het nummer 050 14 08 84 voor:
onmiddellijke info;
consult;
doorverwijzing naar de best passende hulpverlening.

Coaching&Oriëntatie is beschikbaar voor:


personen vanaf 24 jaar met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid;
alle zorgaanbieders uit de brede eerste lijn (bv. huisarts, thuiszorg, gezinszorg, welzijnsactoren,
GTB, …);
en/of het natuurlijk netwerk;
verblijvend in de regio Noord-West-Vlaanderen
(ELZ Brugge, ELZ WE40, ELZ Oostkust, ELZ Houtland en Polder, ELZ Oostende-Bredene, ELZ Westkust & Polder).

Na een grondige screening door CROSSLINK kan je verwezen worden naar Coaching&Oriëntatie voor de
volgende acties en/of interventies:


vroegdetectie- en interventie;
coaching van het natuurlijk en/of professioneel
netwerk (ad hoc of structureel);
oriëntatie;
netwerkopbouw en ondersteuning(cfr. outreachende werking);
aanklampende zorg.

Meer informatie