Opstart YAR coaching West-Vlaanderen

Misschien heeft u het al horen waaien, of misschien is dit groot nieuws: YAR Coaching komt naar West-Vlaanderen!

YAR Logo Wit Op Blauw

Omdat de ervaring uit de regio’s Vlaams-Brabant en Brussel, Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen leert dat het YAR-programma heel effectief is, kregen we van de Vlaamse overheid de kans om nog verder uit te breiden en gaan we in West-Vlaanderen in 2024 van start.

We willen vanaf nu ook jongeren die in West-Vlaanderen wonen de kans te geven om hun leven terug op spoor te krijgen. Daarom bouwen we momenteel aan een ijzersterk netwerk van lokale verwijzers om jongeren uit de doelgroep bij ons aan te melden.  

 

YAR Coaching biedt jongeren tussen 16 en 20 jaar een kans om hun leven om te gooien dankzij een gratis ambulant programma van 11 maanden, waarin ze via een zeer gestructureerde methodiek leren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Ze worden omringd door professionele YAR-medewerkers en vrijwilligers die hen ondersteunen om hun leven in eigen handen te nemen — ongeacht verleden, omstandigheden of afkomst.  

 

Het programma is bedoeld voor jongeren die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank, begeleid worden door een CLB, of we werken proactief en preventief met jongeren die problemen hebben rond opleiding en tewerkstelling, relatie-opbouw, zelfbeeld, depressie, emoties, angsten, gedrag, verantwoordelijkheidsbesef, verslaving, spijbelen, etc. .  

 

We helpen de jongere om drie doelen te bepalen waar hij of zij zelf echt aan wil werken. We zetten in op persoonlijkheidsontwikkeling en bouwen een netwerk van vrijwilligers rond de jongere. Dankzij die hechte gemeenschap voelt de jongere zich gesteund om zijn individuele doelen te bereiken. We zetten bij het werken met vrijwilligers vooral in op de gelijkwaardigheid die de jongere voelt tussen zichzelf en de vrijwillige coaches. Zo krijgt de jongere een ander beeld op de maatschappij, en krijgt hij ook een ander idee over hoe de maatschappij naar hem of haar kijkt.    

 

Het programma bestaat uit drie fasen: een voortraject van 10 weken, een intensieve residentiële trainingsweek van 6 dagen en een natraject waarbij jongeren 32 weken lang in hun eigen leefomgeving begeleid worden door een vrijwillige coach, opgeleid door YAR Vlaanderen. De jongere blijft dus thuis wonen, of in een voorziening, doorheen het traject (behalve op de residentiële trainingsweek), omdat daar de meeste groeikansen liggen binnen ons programma. 

 

Een jongere aanmelden bij YAR kan door iedereen die betrokken is bij de jongere, dus hulpverleners, ouders, de school, of zelfs de jongere zelf. Er zijn geen wachtlijsten bij YAR.

 

Meer info rond ons programma staat op www.yarvlaanderen.be.