Nieuwe functie: netwerkcoördinator 25+ jarigen Brugge

Op 1 september ging Stan Meulemeester van start in zijn nieuwe functie als netwerkcoördinator +25 jarigen in Brugge. Hierbij heeft hij als taak om kansenzoekende +25 jarigen op een vlotte en laagdrempelige manier tot de juiste dienst- en hulpverlening te krijgen.

Knight Moves

Hiervoor zal Stan sterk inzetten op netwerkverbinding tussen Brugse organisaties, over alle levensdomeinen heen. Het eindrapport van Knightmoves dat een cocreatie-onderzoek is aangegaan met de Brugse jongeren en organisaties vormen de inhoudelijke basis waar Stan mee aan de slag zal gaan. Hierbij vallen 6 grote doelstellingen te onderscheiden:


1. Bestaand aanbod in Brugge voor 25+ zichtbaar maken, kenbaar maken en verbindingen leggen over organisaties heen (wederkerigheid).
2. Rechten zijn maximaal bekend en beschikbaar gemaakt (in kaart brengen op lokaal niveau).
3. Hiaten en drempels in beeld brengen en actie ondernemen om deze weg te werken.
4. Organisaties die werken met jongeren dicht aan 25 jaar of met +25 jarigen ondersteunen in het maken van duurzame verbindingen met het aanbod voor +25 jarigen.
5. Potentiële rol van buurtcentra verkennen en experimenteren.
6. Concrete aanbevelingen formuleren die meegenomen kunnen worden naar de volgende legislatuur en inzetten op duurzaam verbinden.


Wens je meer info over dit initiatief?
Stan Meulemeester
stan.meulemeester@groepintro.be
GSM: 0473/ 52 42 47