Impactgericht handelen met jongeren

Ontdek de kracht van impactgericht handelen in het werken met jongeren. Leer hoe je die impact ook kunt benoemen, doelgericht de effectiviteit van je acties kunt evalueren en het verhaal van jouw impact versterken.

Koningboudewijnstichting

In deze opleiding impactgericht handelen bieden we handvaten om deze vragen te beantwoorden in het versterkend werken met jongeren. Hierbij gaan we aan de slag met een stappenplan voor zelfevaluatie dat is ontwikkeld door het programma kinderen en jongeren van de Koning Boudewijnstichting, het agentschap Opgroeien, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en een aantal praktijkorganisaties. In dit stappenplan zijn monitoring en evaluatie twee belangrijke fasen in een cyclus die je steeds opnieuw doorloopt als je impactgericht wil werken.

 

In deze benadering staat impactevaluatie niet in het teken van controleren, maar vooral van leren. Hierbij gaat het niet alleen om het verzamelen van cijfers of indicatoren, maar ook om het vertellen van een relevant verhaal. Zo besteden we voldoende aandacht aan de relevante contextfactoren en de perspectieven van verschillende stakeholders, die een invloed hebben op de effectiviteit van een sociale interventie.

 

Met de training impactgedreven handelen wensen we een inspirerende en praktijkgerichte omgeving te bieden waarin iedereen die met jongeren werkt kan groeien. We werken een veranderings- theorie uit die inzicht geeft in de wijze waarop en onder welke omstandigheden je interventies bijdragen aan de gewenste (of andere) uitkomsten. Deze veranderingstheorie geeft je handvaten om een goed meetinstrument te ontwikkelen waarmee je je resultaten kan weergeven en je vooropgestelde doelstellingen kan evalueren.

 

 

Hoe?

Het programma bestaat uit vijf fysieke lesdagen en een presentatiemoment. Naast de lesdagen omvat het ook individuele terugkoppelsessies en voorbereidingswerk.

 

• Periode: september 2024 – januari 2025.

• Dankzij de steun van de Koning Boudewijn Stichting is deze opleiding gratis.

• Deelnemen kan met een gezonde dosis goesting en engagement, na selectie en inschrijving.  

 

Meer info?

• Volg deinformatieve webinar op 11 juni 2024, 13:00 tot 14:00 uur

 

Lees de brochure hier.

 

Stel je kandidaat via deze link

VOOR WIE?

Dit opleidingstraject is bedoeld voor diensthoofden, leidinggevenden, coördinatoren, staf- of beleidsmedewerkers van (koepel)organisaties die werken met jongeren. Hierbij maken we geen onderscheid voor een specifieke (deel)sector van het brede werkveld dat actief is met jongeren. Wel maken we een keuze voor organisaties die expliciet inzetten op het versterken en emanciperen van jongeren in een kwetsbare situatie.

 

CONTACT

Voor algemene informatie
KBF Contact Center
Voor specifieke vragen