Recente berichten

Het volledige onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren is nu raadpleegbaar! okt 2018
Onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren 2018
activiteitenkalender Route 36 september 2018 aug 2018
Beste partner,  De nieuwe actviteitenkalender van Route 36 vind je hier.  Help je me ...

Login voor leden

Meld je hier aan.

Onderwijs en vorming

Interstedelijk CLB

Leerkrachten en de schooldirecties in alle Nederlandstalige scholen van hun werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Zij gaan daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen. Zij begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op. 

Meer info:
Interstedelijk CLB:
Langerei 26
8000 Brugge 

Tel.: 050 33 21 72
clb.brugge@gent.be
www.iclb.be

CLB De Klaver

Leerkrachten en de schooldirecties in alle Nederlandstalige scholen van hun werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Zij gaan daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen. Zij begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op. 

Ter info:
CLB De Klaver:
Klaverstraat 49
8000 Brugge 
Tel.: 050 44 50 10
info@clbdeklaver.be 
www.clbdeklaver.be

CLB Brugge(n)

Leerkrachten en de schooldirecties in alle Nederlandstalige scholen van hun werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Zij gaan daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen. Zij begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op. 

Meer info:
CLB Brugge(n):
Sint-Maartensbilk 2
8000 Brugge
Tel.: 050 440 220
brugge1@clbbrugge.be
http://www.clbbrugge.be

‘t Scharnier

’t Scharnier (Vereniging SPOOR) verzorgt studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, en de eerste graad secundair onderwijs. 

Meer info:
Aanmelding via de school,
in samenspraak met het CLB.

Erik Haven De Joert
Weidestraat 81
8310 Assebroek

 

Tel.: 050 32 60 81
erik.haven@hetscharnier.be
http://www.hetscharnier.be

Blink!

Time-outproject Blink! (Vereniging SPOOR) voorkomt schooluitval bij jongeren uit het secundair onderwijs in het arrondissement Brugge via time-out (kort- of langdurig), herstelgesprekken (individueel en in groep) en klasversterkende activiteiten. 

Meer info:
Aanmelding via de school,
in samenspraak met het CLB.

De Joert
Weidestraat 81
8310 Assebroek

Tel.: 050 32 60 82
info@time-outblink.be
http://www.time-outblink.be

 

Netwerk Leerrecht regio Brugge

Het Netwerk Leerrecht (Vereniging SPOOR) gaat samen met jongeren die vastgelopen zijn in het secundair onderwijs op zoek naar een alternatief leertraject waarin hij of zij terug engagement kan opnemen, succeservaringen kan opdoen en aan een nieuwe weg kan timmeren.

Meer info:
Aanmelding via het CLB.
Anne Sabbe (De Joert)
Weidestraat 81
8000 Brugge

anne.sabbe@time-outblink.be
http://www.time-outblink.be/nl/Professionelen/Index/138/netwerk-leerrecht

 

Individueel Persoonlijk Ontwikkelingstraject (I-POT)

I-POT (Groep INTRO vzw West-Vlaanderen) is gericht op leerlingen ingeschreven in het CLW van het VTI of KTA Brugge die nog leerplichtig zijn, niet ingeschakeld zijn in het regulier arbeidscircuit en een onduidelijk toekomstperspectief hebben. Samen met de jongere wordt een op maat ontwikkeld vormingsprogramma uitgetekend.

Meer info:
Aanmelding via het CLB.
Wendy Teerlinck
Keurlingenweg 1
8310 Assebroek

wendy.teerlinck@groepintro.be
http://www.groepintro.be

 

Open-School Brugge

Open-School Brugge-Oostende-Westhoek is een Centrum voor Basiseducatie. Basiseducatie richt zich tot iedereen die een basisvorming nodig heeft om maatschappelijk beter te functioneren, om een verdere opleiding te volgen of in functie van werk. We bieden cursussen aan als: beter lezen en schrijven, rekenen, theorie van het rijbewijs B, tablet & computer, opstap Frans/Engels, gezondheid, zeker van jezelf...

Meer info:
Open-School Brugge
Collaert Mansionstraat 24
8000 Brugge
 
Tel.: 050 34 15 15
brugge@open-school.be
http://www.open-school.be

 

deel op facebook