Signalenbundel

Nu je de werkwijze hebt gelezen :-), kan je de signalenbundel interpreteren zoals bedoeld.

 

Leeswijzer
- Alle vragen uitgestuurd naar de poule signaalambassadeurs vind je er terug.
- Per vraag krijg je een overzicht van de verzamelde feedback en naargelang aangevuld met een korte beeldvorming.
- Onder actie(s) kan je lezen welke stappen reeds gezet zijn of welke nog staan ingepland.
- De status vertelt je iets over de stand van zaken. Dit kan gaan van nog op te starten tot afgehandeld.
Let wel: om de laatste stand van zaken te kennen neem je best contact op met Bruggen voor Jongeren.

Oproep: heb je interessante insteken, bedenkingen, ... of ben je zelf met het thema bezig? Dan hoor ik het graag en kan je hier contact met me opnemen.

Man met bord