Terugkerende acties

Deze acties vormen een vast aanbod van het netwerk die elk met een eigen frequentie terugkeren. Het model/de werkwijze wordt telkens aangehouden maar de inhoud wordt afgestemd op de vragen van het werkveld.
Denk je aan een bepaalde inhoud? Laat het zeker weten want enkel samen kunnen we relevant zijn en blijven.

 

 

Infosessies 'Ewel, da's interessant'

Sinds 2021 organiseert 'Bruggen voor Jongeren' tweemaal per jaar (voorjaar en najaar) een online infosessiemoment 'Ewel, da's interessant'. Hierbij komt telkens een onderwerp aan bod dat gelinkt is met het levensdomein 'wonen'. Het voortschrijdend inzicht leert ons dat deze werkwijze erg zinvol kan zijn voor thema's uit andere levensdomeinen.
Tijdens het uurtje neemt een expert je ten gronde mee in het onderwerp. Er is ook steeds tijd voor 'vraag en antwoord'.

Eerstvolgende infosessie
Najaar 2023

Vorige sessies

  • Schaal Emotionele Ontwikkeling (SEO): SEO voor dummy's (15 juni 2023). Geen presentatie beschikbaar wegens 
  • Huurdersbond: van huurwetgeving tot de praktijk (15 juni 2022)
    Presentatie

  • Creatief Wonen: van containerwonen tot hufterwonen (1 december 2021)
    Presentatie

  • REMI-systeem toegelicht (5 mei 2021)
    Presentatie


Ken je zelf een onderwerp dat je graag aan bod zou laten komen? Laat het hier weten.

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ewel, Da's Interessant

Netwerktafels

De netwerktafels van Bruggen voor Jongeren (sinds 2018) heeft het opzet om hulpverleners, vanuit zeer diverse settingen, samen te brengen zodat ze kunnen leren van elkaar.
We vertrekken vanuit het verhaal, het traject en niet vanuit een welbepaald probleem. We pretenderen niet een oplossing te hebben maar wel dat we samen de situatie van dichtbij bekijken en eigen ervaringen inbrengen. Vallen en opstaan horen bij het proces en zijn eigen aan deze tafel want het gaat namelijk om de meest complexe situaties. Dit wil zeggen dat eenduidige oplossingen hier niet voor handen zijn en samenwerking onontbeerlijk om er te komen of om zelfs maar een stap vooruit te zetten.

De netwerktafel komt drie à vier keer per jaar samen en wordt geleid door een ervaren moderator. Hierdoor is het mogelijk om tijdens een moment van twee uur twee à drie casussen te bespreken.
LOGiN (CAW Noord-West-Vlaanderen) coördineert de netwerktafels waarbij je een situatie kan aanmelden.

Werkwijze netwerktafels

——————————————————————————————————————————————————————

IMG 20191121 121051244

Themagroepen Bruggen voor Jongeren

Het netwerk heeft in 2020 een werkwijze uitgerold om concreet met een aantal thema's (gelinkt aan het beleidsplan BvJ) aan de slag te gaan. Ieder kalenderjaar worden er twee themagroepen gevormd. Deze themagroepen worden gevormd door hulpverleners uit verschillende sectoren die interesse, kennis en/of goesting hebben om met het thema aan de slag te gaan.
Het opzet is om met de samengestelde groep vanuit een brede instap tot concrete acties te komen die in onze Brugse praktijk een onmiddellijke meerwaarde betekenen. Met deze werkwijze beogen we dus 'kleine' en concrete acties uit te rollen. De vaak grote, structurele, alomgekende pijnpunten neemt het netwerk ook ter harte maar niet in deze themagroepen. Deze themagroepen komen adhoc, tijdelijk en met duidelijk omlijnde doelstelling(en) samen. Zo is ieders engagement beperkt in tijd en haalbaar.

Geef zeker een seintje als je interesse hebt in deelname aan een themagroep.

 

Logo's Levensdomeinen

Themagroepen met bijhorende acties

2021
De themagroepen die voor de eerste keer plaatsvonden behandelden 'Wonen' en 'Jongerendialoog'.

Themagroep wonen
Actie 1: vanuit de deelnemers werd aangegeven een overzicht te missen van crisishulp voor jongeren die acuut dakloos zijn of dreigen te worden. Hiervoor werd er een overzicht geplaatst op deze website dat je hier kan bekijken.

Actie 2: het thema wonen kan aan zeer veel levensdomeinen gekoppeld worden en vraagt heel wat vaardigheden van de jongere en zijn/haar hulpverlener. Om extra kennis/vaardigheden op te doen werd het concept 'Ewel, da's interessant' uitgewerkt. Twee keer per jaar laten we een expert aan het woord over een bepaald thema dat gelinkt is aan het levensdomein wonen. Bovenaan deze pagina vind je meer informatie.

Themagroep jongerendialoog
Wanneer heb je de stem van je doelgroep in je beleid? Geen gemakkelijke vraag waar geen eenduidig antwoord op te formuleren valt. Participatie zetten wij dan ook op een continuüm dat start bij een denkreflex van de hulpverlener tot autonome creatie door de doelgroep. In deze context spreken we ook van een gelaagde participatie. 

Actie 1: de coördinator van het netwerk heeft nog beperkt contact met de doelgroep waardoor hij afhankelijk is van het netwerk om te weten wat er leeft bij de jongere. Op zich een goede zaak gezien het netwerk zeer divers is samengesteld. Echter wordt het als meerwaarde gezien dat de coördinator zelf actief en op geregelde tijdstippen met de jongeren een gesprek aangaat.

Actie 2: om signalen/noden/uitsluitingsmechanismen vlot en efficient te kunnen aftoetsen in het ganse netwerk wordt er een werkwijze 'signaalambassadeurs' uitgerold. Zo zal er gericht informatie verzameld en gedeeld kunnen worden en onderbouwd inzetten op acties. De werkwijze is nog in volle ontwikkeling en zal in najaar 2021 worden uitgerold.

 

——————————————————————————————————————————————————————

Beleidsacties BvJ in partnerschappen.

Met het netwerk streven we steeds de 4 vooropgestelde strategische doelstellingen na via het uitwerken van acties. Echter wensen we nog meer Brugse organisaties die met kwetsbare jongeren werken hierin te betrekken. We zijn ervan overtuigd dat acties uitgewerkt door organisaties die de specifieke noden van de doelgroep zeer goed kennen, erg op maat kunnen werken.

Uiteindelijk werden er 8 acties weerhouden. Benieuwd welke deze zijn?
Lees er hier alles over.

Indien er een nieuwe vraag komt om acties op te zetten, zal je er hier alles over kunnen lezen.

 

——————————————————————————————————————————————————————

Bruggen Voor Jongeren © BVE Kl 01

Netwerkmomenten Bruggen voor Jongeren

De tweejaarlijkse netwerkmomenten van Bruggen voor Jongeren zijn reeds een gevestigde waarde. In juni en december proberen we steeds zo veel als mogelijk deelnemers, die van ver of dichtbij werken met jongeren in moeilijke situaties, samen te brengen rond een bepaalde inhoud dat verbindt. Inhoud en netwerken staan hierbij steeds centraal en zijn gelijkwaardig.
Heb je een idee voor het netwerkmoment? Geef het hier door.

Alle info over de voorbije en komende netwerkmomenten vind je hier.

 

 

Foto netwerk