Theorie in de praktijk

Om onze praktijk vorm te geven, hebben we ons gebaseerd op theorie. De theorie geeft ons handvaten en maakt dat de poule signaalambassadeurs op een gelijke manier kijkt naar onze werkwijze.

 

Intern versus extern signaleren
Bruggen voor Jongeren is een samenwerkingsverband waarbij heel wat organisaties betrokken zijn. Voor de organisaties houdt dit in dat zij altijd extern signaleren aan Bruggen voor Jongeren. Hierbij hebben we de afspraak dat een signaal minstens intern gekend is alvorens die de richting van het netwerk uitkomt. Je kan immers niet extern signaleren als je dat in eerste instantie niet intern hebt gedaan.

Wat is een signaal?
Hiervoor beroepen we ons op de definitie die gehanteerd wordt door beleidssignalen.be.
"Een structureel signaal is een persoons- en situatieoverstijgend probleem, knelpunt, tekort en/of behoefte dat in contact met de doelgroep en aanverwante sectoren regelmatig terugkomt en dat een structurele component omvat. Een signaal is een teken om iets te doen of te laten".

Pas wanneer een signaal de signaalprocedure volledig doorliep spreken we over 'een structureel signaal', m.a.w. het signaal is over álle organisaties van de signaalambassadeurs heen:

  • duidelijk én
  • neutraal én
  • (h)erkend én
  • gedeeld

Bron: beleidssignalen.be

Feitelijk en waarneembaar
Vanuit engagement, gedrevenheid, betrokkenheid en noem maar op van de hulpverlener zijn emoties en soms bijbehorende frustraties niet uit te sluiten. Dit hoort erbij; we werken met mensen in soms zeer precaire omstandigheden. Frustraties en emoties worden dan ook toegelaten. Echter worden deze uit de feedback gefilterd daar ze voor onze werkwijze geen meerwaarde vormen. We wensen vanuit feitelijke en waarneembare gegevens een beeldvorming op te maken. Op die manier kunnen we objectief en neutraal de grootte en ernst van een potentieel signaal inschatten en het structureel component vatten.
Tijdens het uitwerken van een signaal (actiefase) is het mogelijk dat de emoties, en hetgeen dit teweegbrengt voor de jongere terug wordt opgenomen om het aangekaarte probleem narratief te geven en ook naar waarde te laten schatten. 

Urgent signaal
Gaat niet over de ernst van een signaal maar over de ernst van de gevolgen indien niet wordt ingegrepen of door het laten bestaan van het signaal. Bij een urgent signaal dient er kort op de bal gespeeld te worden om erger te voorkomen. Deze signalen krijgen voorrang in onze werkwijze en kunnen een andere procedure kennen om gericht en vlot te handelen.

Partners
Als netwerkorganisatie staat Bruggen voor Jongeren met heel wat organisaties in verbinding. Deze verbindingen worden optimaal ingezet om aan de slag te gaan met de signalen. Naast contacten met alle sectoren uit het werkveld zijn er ook structurele samenwerkingen met Eerstelijnszone Brugge, met het lokaal sociaal beleid Brugge, het lokale bestuur en met Brugge Dialoogstad.