Samen voor Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Jongeren worden wel eens doorgeschoven van project naar project en van organisatie naar organisatie en dreigen uiteindelijk helemaal uit de boot te vallen. Wij laten hen niet los en zoeken steeds hulp op maat.

Wegwijzer

Wat we samen doen, doen we ook beter

Brugge(n) voor Jongeren is een samenwerkingsverband opgericht in 2013 door CAW Noord-West-Vlaanderen, OCMW Brugge en stad Brugge. Met het netwerk, dat bestaat uit Brugse hulpverleningsorganisaties, bundelen we onze krachten om tegemoet te komen aan de complexe situaties waarin jongeren soms verzeild raken. Als netwerk zetten we in op afstemming, netwerking en kennisdeling van en tussen alle partners.
Wil je meer weten over Brugge(n) voor Jongeren? Klik door.

Nieuwsbrief