Samen voor Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Jongeren worden wel eens doorgeschoven van project naar project en van organisatie naar organisatie en dreigen uiteindelijk helemaal uit de boot te vallen. Wij laten hen niet los en zoeken steeds hulp op maat.

Wegwijzer

Wat we samen doen, doen we ook beter

Brugge(n) voor Jongeren is een samenwerkingsverband opgericht in 2013 door CAW Noord-West-Vlaanderen, OCMW Brugge en stad Brugge. Met het netwerk, dat bestaat uit Brugse hulpverleningsorganisaties, bundelen we onze krachten om tegemoet te komen aan de complexe situaties waarin jongeren soms verzeild raken. Als netwerk zetten we in op afstemming, netwerking en kennisdeling van en tussen alle partners.
Wil je meer weten over Brugge(n) voor Jongeren? Klik door.

Vivendo Logo

Belangrijk bericht ivm de wachtlijst van Vivendo!

Is de cliënt die op de wachtlijst staat (en zijn partner en meerderjarige kinderen) in het bezit van een elektronische identiteitskaart + code of Itsme? Zo neen, dan moet de cliënt dit zo snel mogelijk in orde brengen!

Volgend jaar tussen eind januari en eind maart zal de cliënt (en zijn partner en meerderjarige kinderen) zich online moeten aanmelden op het CIR (= centraal inschrijvingsregister) om te bevestigen dat men nog steeds op de wachtlijst wil ingeschreven staan voor een sociale woning (= actualisatie!)

Indien men dit niet digitaal zal bevestigen zal de cliënt onherroepelijk geschrapt worden!

Ook cliënten die nog niet ingeschreven staan zullen enkel nog online ingeschreven kunnen worden en hiervoor heeft men zijn elektronische identiteitskaart met code nodig of Itsme.

Via de Digipunten (= https://digibanken.vlaanderen.be/) kunnen de cliënten geholpen worden met het instaleren van Itsme.

Nieuwsbrief