Nieuwkomers, anderstaligen, ...

Hier vind je projecten, die minstens in Brugge actief zijn, en zich (al dan niet exclusief) richten op of ondersteunen van organisaties die werken met nieuwkomers, anderstaligen, migranten, ...

 

 

Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen (OTA)

Het Ondersteuningsteam (OTA) werkt aan een samenleving waar kinderen en jongeren zich, ongeacht hun origine en achtergrond, verbonden voelen met de verschillende leefwerelden waarin ze zich bewegen. We willen dat jongeren zich thuis voelen en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

We menen dat cultuursensitief handelen integraal deel uitmaakt van een kwalitatieve jeugdhulp. OTA ondersteunt professionele hulpverleners uit de integrale jeugdzorg om dit te realiseren aan de hand van 4 modules.

Contactgegevens
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
T 09 267 75 34
info@otavzw.be

——————————————————————————————————————————————————————

OTA

Huizen van Vrede vzw

Huizen van Vrede vzw helpt erkende vluchtelingen uit Brugge om een woning te vinden. We helpen ze ook om van hun huis een thuis te maken. De vzw draait volledig op vrijwilligers.

Contactgegevens
Abdijbekestraat 56
8200 Sint-Andries
T 0493 82 66 82
info@huizenvanvredevzw.be

——————————————————————————————————————————————————————

Huizen Van Vrede

FMDO

FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) verbindt en versterkt mensen in de superdiverse samenleving van vandaag en morgen.
Dit doen ze aan de hand van tal van projecten. Wil je er meer over weten? Bekijk dan zeker deze presentatie of klik hieronder door naar hun website.

Contactgegevens
Stalijzerstraat 19
8000 Brugge
Jade Hoornaert
T 0488 51 04 04
jade@fmdo.be

——————————————————————————————————————————————————————

FMDO

Mindspring

Mind-Spring is een psycho-educatie programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten met het doel de veerkracht te verhogen en zo te helpen de toekomst aan te pakken. Basis hierin is de eigen kracht. Een aanbod Mind-Spring bestaat uit een infosessie, zes sessies van twee uur en eventueel een terugkomsessie, gegeven in de eigen taal van de groep.
Er is zowel een aangepast programma voor volwassenen als voor jongeren (14 - 18 jaar). Er worden ook studiedagen en workshops aangeboden voor hulpverleners.

Contactgegevens
CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8
8000 Brugge
katrien.vanhooren@cawnoordwestvlaanderen.be

——————————————————————————————————————————————————————

CAW (1)

Komerbi

Komerbi is de eerste safe space in Brugge die als ultieme doel gelijke kansen wil bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. Onze werking vertrekt vanuit het idee dat de talenten van deze Brugse jongeren gezien, erkend en ontwikkeld moeten worden zowel binnen als buiten de school. Daarom worden onze Komerbies begeleid in het vormgeven van hun identiteit en ondersteund in het wegwerken van eventuele schoolachterstand. Dit wordt gedaan door zowel coachingsmomenten als vrijetijdsactiviteiten aan te bieden.

Contactgegevens
De Joert
Weidestraat 81
8310 Brugge
T 0470 62 14 13
komerbi.brugge@gmail.com

——————————————————————————————————————————————————————

Komerbi

Diversiteitsdienst stad Brugge

De diversiteitsdienst van stad Brugge ondersteund heel wat organisaties en initiatieven die op dit thema betrokken zijn. Zo hebben ze samenwerkingen met FMDO, Mindspring, project vitaal, ... en organiseren ze 'oefenkansen nederlands' en een 'fietscursus'. Bekijk hiervoor zeker deze presentatie.

Contactgegevens
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T 050 44 82 44
diversiteitsdienst@brugge.be

Logo Brugge