Activering

Hier vind je projecten, die minstens een aanbod in Brugge hebben, waarbij activering van de jongere een hoofddoelstelling is. Activering mag hier in de breedst mogelijke betekenis geïnterpreteerd worden. Alle projecten zijn ook rechtstreeks toegankelijk (tenzij expliciet anders vermeld).

 

 

 

'Kzien van tel

Is een project voor jongeren van 18 tot 30 jaar die zich in een moeilijke situatie bevinden en hierin ondersteund willen worden om terug geactiveerd te raken. Het multidisciplinaire team is actief in de ruime regio rond Brugge. De jongere en de jongerencoach leggen samen een weg af, op maat en tempo van de jongere, waarbij de jongere steeds de regie in handen heeft. Lees er alles over op hun website.

Contactgegevens
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
T 0474 80 60 65
haroun@kzienvantel.be

——————————————————————————————————————————————————————

Kzien Van Tel

Ant-woord!

Is een project voor jongeren van 16 tot 30 jaar die op zoek zijn naar een job die het best bij hen past. Via individuele begeleiding wordt er op maat en tempo van de jongere een plan uitgewerkt. Ook jongeren die nog niet onmiddellijk 'arbeidsrijp' zijn, kunnen hier terecht.

Contactgegevens
Stan Meulemeester
T 0473 52 42 47
stan.meulemeester@groepintro.be

Louise Stroobandt
T 0472 81 50 31
louise@republiekbrugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

Insta Ant Woord Kopie
Image002

Back on Track

Back on Track is een project waarbij er met jongeren die uit detentie komen of (dreigend) thuisloos zijn aan de slag wordt gegaan. Ook het netwerk van de jongere wordt betrokken. De presentatie geeft een mooi en duidelijk overzicht van hun werking.

Contactgegevens
Tim Govaert
T 0491 61 33 47
tim.govaert@backontrack-oranjehuis.be

Glenn Moyaert
T 0491 61 33 43
glenn.moyaert@backontrack-oranjehuis.be

——————————————————————————————————————————————————————

Back on Track

Vlucht Vooruit

Binnen het project Vlucht Vooruit begeleiden we jongeren tussen 18 en 30 jaar met een migratie-achtergrond (al dan niet vluchteling) en woonachtig in West-Vlaanderen. Heel specifiek gaat het over een intensieve en individuele ondersteuning om de stap naar een opleiding of de arbeidsmarkt te kunnen zetten.

Contactegegevens
Jana Delagrange
T 0476 17 40 70
jana.delagrange@groepintro.be

——————————————————————————————————————————————————————

Vlucht Vooruit

Prusik

Is een afdeling van Binnenstad vzw en biedt een ondersteunende begeleiding aan lopende trajecten voor jongeren van 12 tot 21 jaar. Ervaringsleren vormt de kern van de ondersteuning.

Contactgegevens
Wijngaardplein 1
8000 Brugge
Pepijn en Willem
T 0473 54 84 44
prusik@binnenstad.be

——————————————————————————————————————————————————————

Binnenstad vzw

CaRgo

CaRgo is een preventief time-outproject binnen De Kade voor adolescenten met een GES- en/of ASS problematiek. Het biedt een individueel programma op maat van de jongere. Rust is de basisinsteek. Daar wordt altijd eerst op ingezet, om dan samen met ondersteuning een echte time-out te kunnen voorkomen.

Contactgegevens
Polderstraat 78
8310 Sint-Kruis
T 0484 79 31 74
cargo.dekade@de-kade.be

CaRgo