Projecten

Op deze pagina proberen we steeds een volledig overzicht te bieden van alle projecten die in Brugge actief zijn met de focus op kwetsbare jongeren.
Neem zeker ook een kijkje op de pagina 'netwerk' (in de rode balk) om de Brugse organisaties te leren kennen.

Ontbreekt er een project of een foutje gezien?

 

 

Ant-woord!

Is een project voor jongeren van 16 tot 30 jaar die op zoek zijn naar een job die het best bij hen past. Via individuele begeleiding wordt er op maat en tempo van de jongere een plan uitgewerkt. Ook jongeren die nog niet onmiddellijk 'arbeidsrijp' zijn, kunnen hier terecht.

Contactgegevens
Stan Meulemeester
0473 52 42 47
stan.meulemeester@groepintro.be

Louise Stroobandt
0472/ 81 50 31
louise@republiekbrugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

Insta Ant Woord Kopie
Image002

Back on Track

Back on Track is een project waarbij er met jongeren die uit detentie komen of (dreigend) thuisloos zijn aan de slag wordt gegaan. Ook het netwerk van de jongere wordt betrokken.

Contactgegevens
Tim Govaert
GSM: 0491/61 33 47
tim.govaert@backontrack-oranjehuis.be

Ans Hoeben
GSM: 0491/61 33 43
ans.hoeben@backontrack-oranjehuis.be

——————————————————————————————————————————————————————

Back on Track

Eerstelijnspsycholoog

Het coronavirus heeft een enorme impact op de maatschappij. Omdat heel wat Bruggelingen en zorgverstrekkers de komende tijd extra hulp zullen nodig hebben, is er een eerstelijnspsycholoog aangesteld.

Dit initiatief richt zich naar onderstaande doelgroepen. Het aanbod is volledig gratis.
A. mensen in een problematisch rouwproces, mensen die ten gevolge van de crisis hun job of financiële zekerheid verliezen of voor wie het gezinsbudget proportioneel is aangetast (tijdelijke werkloosheid, …) en als reactie hierop het risico lopen op de ontwikkeling van ernstige psychische problemen;
B. mensen die tijdens de crisis -omwille van hun kwetsbare positie (bv weinig sociaal vangnet, sociale isolatie, …) – nieuwe (nog niet door de huisarts of op de 1e lijn gedetecteerde) problemen ontwikkelen (relationele crisissen, intrafamiliaal geweld, ...) of wiens kwetsbaarheid nu sterker aan de oppervlakte komt (bvb toenamegebruik en afhankelijkheid van alcohol of illegale drugs);
C. mensen die in chronisch-stresserende omstandigheden zijn blijven werken (zorgsector, logistieke sector, …) en wiens risico op het ontwikkelen van chronische problemen op langere termijn is toegenomen, zeker wanneer ze zelf geen hulp zoeken;
D. mensen die reeds voor covid-19 kampten met een psychische kwetsbaarheid en waarbij mogelijk de verbinding met de hulpverlening opnieuw moet worden gelegd.

Contactgegevens
Ilse Vermote - psycholoog
outreacher jongeren, volwassenen en ouderen Covid-19-project
Sociaal Relanceplan Brugge
ilse.vermote@cgg.be
0495 19 25 91

——————————————————————————————————————————————————————

Brugge Draait Om Mensen

Vlucht Vooruit

Binnen het project Vlucht Vooruit begeleiden we jongeren tussen 18 en 30 jaar met een migratie-achtergrond (al dan niet vluchteling) en woonachtig in West-Vlaanderen. Heel specifiek gaat het over een intensieve en individuele ondersteuning om de stap naar een opleiding of de arbeidsmarkt te kunnen zetten.

Contactegegevens
Jana Delagrange
0476/17 40 70
jana.delagrange@groepintro.be

——————————————————————————————————————————————————————

Vlucht Vooruit

1 Gezin 1 Plan

Eén gezin één plan is extra aanbod van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dat de wachttijden mee helpt weg te werken. Momenteel is het project nog niet actief in onze regio maar het komt eraan!

——————————————————————————————————————————————————————

1 Gezin 1 Plan

UpGrade

UpGrade is een net-overstijgend, provinciaal project op maat van de potentieel vroegtijdige schoolverlater.

De strijd tegen schoolse uitval vraagt een goed uitgebouwde en gedragen samenwerking, zowel over de verschillende beleidsdomeinen heen (horizontale samenwerking), als tussen het Vlaamse, regionale, lokale en schoolniveau (verticale samenwerking). Het is belangrijk dat al deze actoren met elkaar in dialoog gaan om samen de strijd tegen schooluitval aan te gaan.

Naast de nood aan dialoog omschrijft het actieplan het belang van coördinatie tussen de verschillende sectoren en partners zodat samenwerking verduidelijkt en versterkt wordt enerzijds en dat acties verder uitgewerkt kunnen worden en engagementen opgenomen worden.

Het CLB kreeg een cruciale rol bij het verwezenlijken van deze opdracht.

Upgrade