Projecten

Op deze pagina proberen we steeds een volledig overzicht te bieden van alle projecten die in Brugge actief zijn met de focus op kwetsbare jongeren.
Neem zeker ook een kijkje op de pagina 'netwerk' (in de rode balk) om de Brugse organisaties te leren kennen.

Ontbreekt er een project of een foutje gezien?

 

 

Ant-woord!

Is een project voor jongeren van 16 tot 30 jaar die op zoek zijn naar een job die het best bij hen past. Via individuele begeleiding wordt er op maat en tempo van de jongere een plan uitgewerkt. Ook jongeren die nog niet onmiddellijk 'arbeidsrijp' zijn, kunnen hier terecht.

Contactgegevens
Stan Meulemeester
0473 52 42 47
stan.meulemeester@groepintro.be

Louise Stroobandt
0472/ 81 50 31
louise@republiekbrugge.be

——————————————————————————————————————————————————————

Ant-woord!

Back on Track

Back on Track is een project waarbij er met jongeren die uit detentie komen of (dreigend) thuisloos zijn aan de slag wordt gegaan. Ook het netwerk van de jongere wordt betrokken.

Contactgegevens
Tim Govaert
GSM: 0491/61 33 47
tim.govaert@backontrack-oranjehuis.be

Ans Hoeben
GSM: 0491/61 33 43
ans.hoeben@backontrack-oranjehuis.be

——————————————————————————————————————————————————————

Back on Track

Vlucht Vooruit

Binnen het project Vlucht Vooruit begeleiden we jongeren tussen 18 en 30 jaar met een migratie-achtergrond (al dan niet vluchteling) en woonachtig in West-Vlaanderen. Heel specifiek gaat het over een intensieve en individuele ondersteuning om de stap naar een opleiding of de arbeidsmarkt te kunnen zetten.

Contactegegevens
Jana Delagrange
0476/17 40 70
jana.delagrange@groepintro.be

——————————————————————————————————————————————————————

Vlucht Vooruit

1 Gezin 1 Plan

Eén gezin één plan is extra aanbod van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dat de wachttijden mee helpt weg te werken. Momenteel is het project nog niet actief in onze regio maar het komt eraan!

——————————————————————————————————————————————————————

1 Gezin 1 Plan

UpGrade

UpGrade is een net-overstijgend, provinciaal project op maat van de potentieel vroegtijdige schoolverlater.

De strijd tegen schoolse uitval vraagt een goed uitgebouwde en gedragen samenwerking, zowel over de verschillende beleidsdomeinen heen (horizontale samenwerking), als tussen het Vlaamse, regionale, lokale en schoolniveau (verticale samenwerking). Het is belangrijk dat al deze actoren met elkaar in dialoog gaan om samen de strijd tegen schooluitval aan te gaan.

Naast de nood aan dialoog omschrijft het actieplan het belang van coördinatie tussen de verschillende sectoren en partners zodat samenwerking verduidelijkt en versterkt wordt enerzijds en dat acties verder uitgewerkt kunnen worden en engagementen opgenomen worden.

Het CLB kreeg een cruciale rol bij het verwezenlijken van deze opdracht.

Upgrade