Wat en hoe?

 

Brugge is een centrumstad, maar geen grootstad. Toch leeft er een belangrijke groep jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Veel actoren zijn in Brugge actief om deze jongeren te ondersteunen. Dit gebeurt met een hoge mate van deskundigheid en engagement maar tegelijk stellen we een zekere zwakte vast. De initiatieven zijn vaak versnipperd, organisaties werken soms naast elkaar en vanuit hun eigen aanbod en het groter geheel wordt door niemand opgevolgd.
Jongeren worden wel eens doorgeschoven van project naar project en dreigen uiteindelijk helemaal uit de boot te vallen. We gebruiken het beeld van een ‘pistachenootje’: we zijn geneigd om de harde noten te houden voor het laatst of om ze simpelweg te negeren. De zogenaamde gesloten 'pistachenootjes' blijven in het hulpverleningsschaaltje liggen omdat niemand er de tanden wil op stuk bijten.

 

Caw Sketchnote Klein (1)

Het initiatief

Eind 2011 namen de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen het initiatief om hun beleid en hun aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren beter op elkaar af te stemmen. Vanuit de overtuiging dat wat we samen doen, we ook beter doen. We vormden een stuurgroep en deden een beroep op Uit de Marge vzw; het steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, om het gezamenlijke traject te begeleiden.

In 2012 mondden een studie en focusgroepen uit in een praktijkgericht rapport met vijf aanbevelingen: 'Brugge(n) voor jongeren. Maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge: Waar staan we? Waar willen we naartoe?' De aanbevelingen gaan over een sterkere afstemming en aansturing van het werkveld, structurele ondersteuning van de basiswerking, meer In 2012 mondden een studie en focusgroepen uit in een praktijkgericht rapport met vijf aanbevelingen: 'Brugge(n) voor jongeren. Maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge: Waar staan we? Waar willen we naartoe?' De vindplaatsgericht of leefwereldgericht werken, een transparant systeem van casemanagement en het gezamenlijk signaleren van wat er fout loopt op maat-schappelijk en beleidsvlak. De nieuwe bestuursploeg nam in 2013 de aanbevelingen van het rapport op in haar beleidsprogramma. Ze vormen de basis voor concrete acties. De focus ligt op maatschappelijk kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 25 jaar. 

Meer lezen?