Sociaal werk rendeert met een factor 1,6

Nederlands onderzoek wijst uit: sociaal werk rendeert met een factor 1,6

Sociaal Werk Nederland

Sociaal werk is uitgedrukt in euro’s maatschappelijk rendabel en levert aanzienlijk meer op dan het kost. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en een hogere kwaliteit van leven. Het precies vaststellen van de toegevoegde waarde in euro’s is echter complex, bijvoorbeeld omdat de winst niet altijd terugkomt bij degene die investeert.

Klik hier voor het onderzoek!