Psychisch welbevinden in coronatijden

Het coronavirus heeft een enorme impact op de maatschappij. Omdat heel wat Bruggelingen en zorgverstrekkers de komende tijd extra hulp zullen nodig hebben, is er een eerstelijnspsycholoog aangesteld.

Brugge Draait Om Mensen

Dit initiatief richt zich naar onderstaande doelgroepen. Het aanbod is volledig gratis.

A. mensen in een problematisch rouwproces, mensen die ten gevolge van de crisis hun job of financiële zekerheid verliezen of voor wie het gezinsbudget proportioneel is aangetast (tijdelijke werkloosheid, …) en als reactie hierop het risico lopen op de ontwikkeling van ernstige psychische problemen;

B. mensen die tijdens de crisis -omwille van hun kwetsbare positie (bv weinig sociaal vangnet, sociale isolatie, …) – nieuwe (nog niet door de huisarts of op de 1e lijn gedetecteerde) problemen ontwikkelen (relationele crisissen, intrafamiliaal geweld, ...) of wiens kwetsbaarheid nu sterker aan de oppervlakte komt (bvb toenamegebruik en afhankelijkheid van alcohol of illegale drugs);

C. mensen die in chronisch-stresserende omstandigheden zijn blijven werken (zorgsector, logistieke sector, …) en wiens risico op het ontwikkelen van chronische problemen op langere termijn is toegenomen, zeker wanneer ze zelf geen hulp zoeken;

D. mensen die reeds voor covid-19 kampten met een psychische kwetsbaarheid en waarbij mogelijk de verbinding met de hulpverlening opnieuw moet worden gelegd.

Contactgegevens
Ilse Vermote - psycholoog
outreacher jongeren, volwassenen en ouderen Covid-19-project
Sociaal Relanceplan Brugge
ilse.vermote@cgg.be
0495 19 25 91
Meer info