Platform Safer Cities

Safer Cities is een project van Plan International om seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

Safer Cities

Grensoverschrijdend gedrag is een onderbelicht fenomeen. De stap om dergelijke feiten aan te
geven bij de politie of om naar een hulpverleningsorganisatie te stappen is groot. Daardoor blijft
het moeilijk inschatten hoe vaak dit voorkomt en wat de pijnpunten zijn. Daarnaast blijven
slachtoffers vaak met hun verhaal zitten. Het online platform Safer Cities kan hier een oplossing
voor bieden.
 
Safer Cities is een project van Plan International om seksuele intimidatie en grensoverschrijdend
gedrag tegen te gaan. Een onderdeel daarvan is het online platform waarop mensen anoniem en op
een laagdrempelige manier hun ervaringen van grensoverschrijdend gedrag of
onveiligheidsgevoelens kunnen delen. Ze kunnen aanduiden waar, wanneer en in welke vorm ze
deze overlast meemaakten in de stad. De verkregen informatie moet het onderbelichte fenomeen
grensoverschrijdend gedrag beter in kaart brengen en zorgt er voor dat mensen hun verhaal kunnen
vertellen. Elke gedeelde ervaring telt.
 
Belangrijk: deze tool wordt enkel gebruikt om anoniem informatie te verzamelen. Het is dus niet zo
dat de mensen na een melding gecontacteerd worden. Wel worden contactgegevens weergegeven
van politie en gespecialiseerde hulpverleningsorganisatie waar men eventueel op eigen initiatief
terecht kan.
 
Ben je in contact gekomen met grensoverschrijdend gedrag (nagefloten worden, verbaal, fysiek, …)
of voelde je je ergens onveilig in onze stad? Deel je ervaring vandaag nog via www.safercities.be.
Meer informatie is terug te vinden op de website www.brugge.be/safer-cities.