Lunchbar het Paradijs

Lunchbar het Paradijs en OnA Noord zetten samen hun schouders onder twee activiteiten.

Het Paradijs

We richten ons tot gezinnen met kinderen en jongvolwassenen die lunchbar het Paradijs nog NIET kennen.

  • we voorzien een gezellige namiddag
  • info over lunchbar het Paradijs, kortingstarieven, aanvraag pasje,…
  • collega Covias is aanwezig, waar we noden horen, vragen krijgen… pikken we hier met veel plezier op in
  • we voorzien de nodige folders: het Paradijs, Brugs Netwerk Vrije Tijdsparticipatie, Iedereen verdient vakantie,…

Concrete info kan je nalezen in de flyer!