Recente berichten

Het volledige onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren is nu raadpleegbaar! okt 2018
Onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren 2018
activiteitenkalender Route 36 september 2018 aug 2018
Beste partner,  De nieuwe actviteitenkalender van Route 36 vind je hier.  Help je me ...

Login voor leden

Meld je hier aan.

Geletterdheid werkt!

Centrum voor Basiseducatie Open School Brugge zoekt partners

Volgens de cijfers van het PIAAC-onderzoek (www.piaac.ugent.be) is 9% van de vlaamse jongeren (16-24 jaar) laaggeletterd en 24% laaggecijferd. 8% van de vlaamse jongeren heeft een laag probleemoplossingsvermogen. Dat betekend dat ze onvoldoende kompetenties hebben om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Concreet wil dit zeggen met taal, cijfers en grafise gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT. 
Veel van de problemen die jongeren ervaren tijdens hun werkzoektocht of later op de werkvloer, kunnen hieraan gekoppeld worden. 

Wellicht zijn de taalfouten hierboven je opgevallen? Haak je hier op af?
Dat is ook de reactie van een werkgever die een motivatiebrief met schrijffouten ontvangt. Dit is maar een klein onderdeel van het grotere geletterdheidsprobleem dat mee aan de basis ligt van de moeilijke zoektocht naar werk (of het behouden van werk).

En daar wil Centrum voor Basiseducatie open-school, afdeling Brugge iets aan doen! Met subsidies van Stad Brugge wil het centrum inzetten op sensibilisering rond laaggeletterdheid bij jongeren. 

Onder andere tijdens gesprekken op de netwerkmomenten van ‘Brugge(n) voor jongeren’ is gebleken dat de vertrouwde omgeving én het aangesproken worden door vertrouwende personen voor de jongeren belangrijk zijn vooraleer ze de stap zetten naar hulpverlening of vooraleer ze bereid zijn iets aan hun probleem te doen. 
Daarom heeft Open School jullie als partner nodig!

Wil je hun werking beter leren kennen? Krijg je graag informatie over geletterdheid? Denk je dat de jongeren waarmee jij werkt baat zouden hebben bij opleiding?

Alle informatie bij Hannelore De Paepe, 050 34 15 15, hanneloredepaepe@open-school.be, http://www.open-school.be

 

deel op facebook