Crisis information translated (CIT) app

Hiermee bieden we anderstaligen actuele informatie over de coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne, zoals bv. vertalingen van de oproepingsbrieven, het traject in het vaccinatiecentrum en de medische vragenlijst. De info is beschikbaar in 18 talen.

CIT App

Je kan de app gratis downloaden in de Apple Store en via Google Play.

Het doelpubliek van de app:
Met de app mikken we op een brede groep die hier via de smartphone mee aan de slag kan. Dankzij deze app CIT kan je al heel wat taalbarrières oplossen. In sommige gevallen zal dat niet voldoende zijn. Dan kan er gebruik gemaakt worden van de tolkentelefoon, die werkt met gecertificeerde tolken. We raden het af om vrijwilligers, buddy’s of taalhulpen in te zetten als ‘tolk’. Het gaat hier om een medische context met bijhorend jargon. We willen het risico niet lopen dat er cruciale (medische) info niet of fout vertaald zou worden, waardoor iemand die niet gevaccineerd mag worden toch een prik krijgt.
Voor specifieke situaties kan je een sociaal tolk ter plaatse inschakelen, als je een samenwerkingsovereenkomst hebt. Lees meer over de voorwaarden.

Extra info m.b.t. de vertaalde medische vragenlijsten:
Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt de inhoud van de vragenlijsten. De vertaalde medische vragenlijsten zijn langs twee verschillende kanalen te raadplegen:

  • De CIT-app: de medische fiche is te vinden onder ‘Je bezoek aan het vaccinatiecentrum’ – ‘Stap 2: gesprek’ en daar vind je een link naar de medische fiche.

Wil je die in een andere taal raadplegen, dien je in het startscherm van de app op het wereldbolletje te klikken en bovenvermelde stappen in de vreemde taal te doorlopen.
Momenteel is het nog niet mogelijk om binnen de applicatie van taal te wisselen – dit zou bij een volgende update wel mogelijk moeten zijn.