Algemeen welzijn

 

JAC Brugge

Het JAC (Jongeren Advies Centrum) is het jongerenonthaal van het CAW Noord-West-Vlaanderen. Het JAC biedt informatie, advies en ondersteuning rond alle welzijnsvragen waar jongeren tussen 12 en 25 jaar mee zitten. Daarnaast werkt het JAC preventief via vorming, bekendmaking, outreach, groeps- en projectmatig werk. 

Meer info
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
Tel.: 0478 99 00 37 of 050 33 83 06
email
facebook

——————————————————————————————————————————————————————

Jac

Hoogstraat 9 (OCMW Brugge)

Het OCMW Brugge biedt hulpverlening, onder andere aan jongeren, op alle domeinen van welzijn. In functie van de vraagstelling of de problematiek zijn er een aantal voorwaarden om te kunnen beroep doen op de dienstverlening (leefloonvoorwaarden, instapvoorwaarden schuldbemiddeling, cultuurparticipatie…).

Meer info
Hoogstraat 9
8000 Brugge
Tel: 050 32 77 70
email
facebook

OCMW (1)