Over ons

Recente berichten

House of Time: paard van Troje nov 2019
Op zaterdag 23 november gaan wij op de site van House of Time van start met een project ‘PAARD ...
Voetbaltornooi okt 2019
Groep Intro organiseert op 26/10 een voetbaltornooi in Oostende. Iedereen welkom. Schrijf je hier in ...
House of Time: Street Work Out okt 2019
Wil je op woensdagmiddag samen met je jongeren mee bouwen aan de Street Work Out? Bekijk dan zeker d ...

Login voor leden

Meld je hier aan.

Ontstaan

Brugge is een centrumstad, maar geen grootstad. Toch leeft er een belangrijke groep jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Veel actoren zijn in Brugge actief om deze jongeren te ondersteunen. Dit gebeurt met een hoge mate van deskundigheid en engagement, maar tegelijk stellen we een zekere zwakte vast: de initiatieven zijn vaak versnipperd. Organisaties werken soms naast elkaar en vanuit hun eigen aanbod. Het groter geheel wordt door niemand opgevolgd. Jongeren worden wel eens doorgeschoven van project naar project en dreigen uiteindelijk helemaal uit de boot te vallen. We gebruiken het beeld van een ‘pistachenootje’: we zijn geneigd om de harde noten te houden voor het laatst, of simpelweg te negeren. De zogenaamde gesloten 'pistachenootjes' blijven in het hulpverleningsschaaltje liggen omdat niemand er de tanden wil op stuk bijten.

Eind 2011 namen de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen het initiatief om hun beleid en hun aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren beter op elkaar af te stemmen. Vanuit de overtuiging dat wat we samen doen, we ook beter doen. We vormden een stuurgroep en deden een beroep op Uit de Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, om het gezamenlijke traject te begeleiden.

In 2012 mondden een studie en focusgroepen uit in een praktijkgericht rapport met vijf aanbevelingen: 'Brugge(n) voor jongeren. Maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge: Waar staan we? Waar willen we naartoe?'
De aanbevelingen gaan over een sterkere afstemming en aansturing van het werkveld, structurele ondersteuning van de basiswerking, meer vindplaatsgericht of leefwereldgericht werken, een transparant systeem van casemanagement en het gezamenlijk signaleren van wat er fout loopt op maatschappelijk en beleidsvlak. De nieuwe bestuursploeg nam in 2013 de aanbevelingen van het rapport op in haar beleidsprogramma. Ze vormen de basis voor concrete acties. De focus ligt op maatschappelijk kwetsbare jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 25 jaar. 

deel op facebook