Recente berichten

Het volledige onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren is nu raadpleegbaar! okt 2018
Onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren 2018
activiteitenkalender Route 36 september 2018 aug 2018
Beste partner,  De nieuwe actviteitenkalender van Route 36 vind je hier.  Help je me ...

Login voor leden

Meld je hier aan.

Archief

05 mrt 2018 Doe mee met House of Time in het kader van de Triënnale 2018 Waar gaat het over?  Van mei tot september 2018 is Triënnale Brugge back in town! Kunstenaars van over de hele wereld denken nu al na over de toekomst van de stad Brugge en bouwen binnenkort verrassende kunstwerken en fijne plekjes op en langs het water.   Het thema is Liquid City – Vloeibare Stad, onder meer geïnspireerd door de Poolse socioloog en filosoof Bauman: onze huidige samenleving wordt uitgedaagd om te gaan met de constante stroom aan informatie en vernieuwing. We moeten steeds flexibeler zijn, kort op de bal spelen, zonder echt te weten wat de toekomst brengt.  Met ‘Brugge(n) voor jongeren’ doen we mee! Omdat zeker kwetsbare jongeren het niet makkelijk hebben in vloeibare tijden van onzekerheid.  We willen de jongeren in Brugge letterlijk een plek geven waar ze hun ervaringen en dromen over het samenleven in Brugge kunnen delen. Hiervoor werken we samen met de mensen van Raumlabor en Bolwerk. Raumlabor is een Berlijnse architectengroep en Bolwerk is een creatief collectief uit Kortrijk.  Waar is die plek?   Die plek is de Site DuPont (aan de oude Gistfabriek). Dat is waar je tijdens de vorige Triënnale-editie het URB EGG-café kon vinden. De plek, House of Time genoemd, is toegankelijk via de Wulpenstraat. Wat is de timing?  De aftrap werd gegeven in de herfstvakantie. Een 30-tal jongeren werkten aan de bouw van een hot tub, meubels, een keuken, een atelier … Zie onze facebookpagina! In de voorbereidende fase, van nu tot mei 2018, krijgt House of Time haar verdere invulling met één van de gekke ideeën van Raumlabor én je eigen ideeën. Tijdens de Triënnale zelf, van mei tot september 2018, wordt de site een levend laboratorium waar workshops doorgaan, jongeren elkaar kunnen ontmoeten, bezoekers iets kunnen consumeren en de confrontatie aangaan met jongeren in Brugge.   We hebben jou nodig!   Wil je meedoen? Dan kan je met een groep jongeren of een individuele jongere deelnemen aan de workshopdagen op woensdag en zaterdag. Of misschien ken je wel jongeren met interesse die zelfstandig de weg zullen vinden naar de site?  Waarom zou je dat doen? Omdat je werkt met jongeren van 12 tot 25 jaar die goesting hebben om de handen uit de mouwen te steken. Omdat je gelooft in de kracht van het samen dingen doen en het positieve effect hiervan op je relatie met jongeren en je collega’s. Omdat je gewoon nieuwsgierig bent. Omdat je het een prima gelegenheid vindt om als individu of als organisatie mee te werken aan een uniek project in een veelgeprezen festival voor hedendaagse kunst.     Check de facebookpagina van House of Time voor de data en de inhoud van de workshops!        
15 mei 2017 Samenhuizen jongerendiensten Vlamingdam 36 Tijdens een persmoment op woensdag 31 mei gaven Burgemeester Renaat Landuyt, Schepen voor preventie Pablo Annys, OCMW voorzitter Dirk De fauw en Piet Baes van CAW Noord-West-Vlaanderen toelichting bij de opstart.  Situering: Sinds 2012 is er een sterkere samenwerking tussen volgende diensten opdat jongeren, in het bijzonder de meest kwetsbare, meer en beter bereikt zouden worden: Preventiewerkers (Stad Brugge) Jongerenwerking ’t Salon (CAW Noord-West-Vlaanderen) Buurtsport (OCMW-Vereniging Spoor Brugge) Deze diensten zijn alle drie actief in de vrijetijdssfeer van jongeren. De sterkere samenwerking leidde in 2016 tot een gezamenlijke vrijetijdswerking ‘Brugge(n) voor jongeren’: in 2017 vindt er op elke laatste woensdag van de maand en op donderdag in de vakanties een activiteit plaats. De activiteitenkalender kan je terug vinden op de facebookpagina.  Ook een aantal welzijnsdiensten gericht op jongeren zijn trouwe partners van deze initiatieven, omdat zij waar nodig voor meer gerichte ondersteuning van "de pistachenootjes" kunnen zorgen: Het Jongerenadviescentrum of JAC (CAW Noord-West-Vlaanderen) LOGiN (CAW Noord-West-Vlaanderen) De vele verschuivingen op vlak van infrastructuur van zowel stad, OCMW en CAW zijn een opportuniteit geweest om bovengenoemde diensten samen te brengen onder één dak. Opereren vanuit 1 centraal basiskamp zal de werking, bereik en slagkracht van het huidige jeugdwelzijnswerk voor de doelgroep versterken.  Concreet: Juni – oktober 2017 (Fase I): Het CAW-gebouw in de Vlamingdam 36 is sinds 30 mei 2017 een basiskamp voor de medewerkers. We delen het gebouw met de dienst woonbegeleiding van het CAW. Vanaf oktober 2017 (Fase II): Om het huis "jongerenproof" te maken, dienen er tussen de periode juni-september een aantal noodzakelijke verbouwingswerken te gebeuren. Verder zullen we in 2017 een proces doorlopen met de bedoeling tot een duidelijke identiteit en doelstellingen van het huis te komen. We willen tegemoet komen aan de vraag van jongeren naar meer ontmoetingsruimte en een duidelijker ankerpunt waar ze terecht kunnen. Samen met de jongeren zal er ook gezocht worden naar een passende en frisse naam voor "het jongerenhuis".  ! Zolang de werken niet afgerond zijn, blijft het JAC-onthaal in de Kleine Hertsbergestraat 1 (050 33 83 06) om tegemoet te komen aan algemene welzijnsvragen van jongeren! De andere diensten kunnen enkel bereikt worden op afspraak. Voor vragen omtrent dit samenwerken en samenhuizen, contacteer: soetkin@bruggenvoorjongeren.be, 0490 42 14 98 Contactgegevens van de diensten vanaf 30 mei kan je hier in overzicht bekijken.   
20 apr 2017 Gratis Infosessie op 27 juni: Jongeren uit de jeugdzorg aan het woord Cachet, Jeugdzorg Emmaüs, Sociaal Huis Mechelen en de VVSG organiseren in het voorjaar van 2017 een Ronde van Vlaanderen in 11 steden. Tijdens deze ronde wordt het Mechelse samenwerkingsverband voorgesteld en komen jongeren uit de jeugdzorg aan het woord. Jongeren die in een voorziening van de jeugdzorg hebben gewoond, botsen op heel wat drempels als ze 18 worden en alleen gaan wonen. Cachet is een vzw die deze jongeren een stem geeft en vanuit hun ervaringen in dialoog gaat met politici en hulpverleners. In 2015 brachten ze het boek ‘Sur ma route’ uit. Hierin wordt beschreven hoe het is om op je 18de alleen te gaan wonen zonder netwerk en financiële middelen om op terug te vallen.  Ze halen knelpunten aan, maar hebben ook concrete voorstellen die de overgang kunnen faciliteren. Het OCMW van Mechelen en BZW De Aanzet gingen met deze aanbevelingen aan de slag. Hiermee wonnen de drie organisaties de federale prijs armoedebestrijding 2016! Ook in Brugge krijgen jongeren uit de jeugdzorg het woord en wordt het Mechelse samenwerkingsverband voorgesteld. Het belooft een inspirerende sessie te worden met ook voldoende praktische handvaten om zelf mee aan de slag te gaan. Wanneer? Op dinsdagnamiddag 27 juni 2017 om 13.30 uur.  Waar? In het auditorium van het OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge. Er wordt aangeraden om met het openbaar vervoer of de fiets te komen, want het aantal parkeerplaatsen is beperkt.  Voor wie? De infosessie is voornamelijk gericht op OCMW maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers, hoofden sociale diensten en hulpverleners in de bijzondere jeugdzorg. Inschrijven? Deelname is gratis, maar inschrijven noodzakelijk (via de loginpagina van vvsg), gezien de beschikbare plaatsen beperkt zijn (max. 60).  Programma: 13.30: Onthaal i.s.m. Brugge(n) voor jongeren 13.45 - 16 uur: Dynamische sessie met panelgesprek, film, getuigenissen...
30 mrt 2017 Terugblik Netwerkmoment van 17 maart Op vrijdag 17 maart namen 87 hulpverleners, jeugdwerkers, beleidsactoren... van het Brugse werkveld deel aan het netwerkmoment Brugge(n) Bouwen II.  De focus lag op het gebrek aan zorgcontinuïteit in het hulpverleningstraject van een jongere en hoe we die zelf, zonder al te veel moeite en middelen, kunnen verbeteren.  Dat kan door ieders aanbod en expertise beter te leren kennen en te begrijpen. De netwerkmomenten van 'Brugge(n) voor jongeren' zijn hiervoor het ideale medium. We maakten ook kennis met de wegwijzer, een instrument dat het Brugse jongerenaanbod overzicht, duidelijk en eenvoudig weergeeft. We kunnen maar beter gebruik maken van elk zijn deskundigheid!  We zien nog heel wat uitdagingen willen we de continuïteit en de coördinatie van zorg voor de meest kwetsbare jongeren waarborgen en verbeteren. Initiatieven als LOGiN, Loopplanken en het cliëntoverleg integrale jeugdhulp zetten er alvast specifiek in. De diavoorstelling van deze werkingen, alsook de leidraad van de voormiddag kan je hier bekijken.   Prof. dr. Rudi Roose, verbonden aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent, stak ons een hart onder de riem in zijn lezing over de waardevolle en moeilijke zoektocht wanneer we spreken over samenwerken rond zorgcontinuïteit.  De kers op de taart van dit boeiende netwerkmoment was de ondertekening door jullie allen van de engagementsverklaring waarmee we ons als professional bereid tonen ons extra in te zetten voor kwetsbare jongeren in Brugge. Was je er niet bij en wil je ook graag de engagementsverklaring tekenen? Dat kan zeker op een volgend netwerkmoment! Het fotoverslag van deze Brugge(n) Bouwen II, door Femke den Hollander, kan je hier bekijken.  Tot een volgende!             
24 jun 2016 Geletterdheid werkt! Volgens de cijfers van het PIAAC-onderzoek (www.piaac.ugent.be) is 9% van de vlaamse jongeren (16-24 jaar) laaggeletterd en 24% laaggecijferd. 8% van de vlaamse jongeren heeft een laag probleemoplossingsvermogen. Dat betekend dat ze onvoldoende kompetenties hebben om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Concreet wil dit zeggen met taal, cijfers en grafise gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT.  Veel van de problemen die jongeren ervaren tijdens hun werkzoektocht of later op de werkvloer, kunnen hieraan gekoppeld worden.  Wellicht zijn de taalfouten hierboven je opgevallen? Haak je hier op af? Dat is ook de reactie van een werkgever die een motivatiebrief met schrijffouten ontvangt. Dit is maar een klein onderdeel van het grotere geletterdheidsprobleem dat mee aan de basis ligt van de moeilijke zoektocht naar werk (of het behouden van werk). En daar wil Centrum voor Basiseducatie open-school, afdeling Brugge iets aan doen! Met subsidies van Stad Brugge wil het centrum inzetten op sensibilisering rond laaggeletterdheid bij jongeren.  Onder andere tijdens gesprekken op de netwerkmomenten van ‘Brugge(n) voor jongeren’ is gebleken dat de vertrouwde omgeving én het aangesproken worden door vertrouwende personen voor de jongeren belangrijk zijn vooraleer ze de stap zetten naar hulpverlening of vooraleer ze bereid zijn iets aan hun probleem te doen.  Daarom heeft Open School jullie als partner nodig! Wil je hun werking beter leren kennen? Krijg je graag informatie over geletterdheid? Denk je dat de jongeren waarmee jij werkt baat zouden hebben bij opleiding? Alle informatie bij Hannelore De Paepe, 050 34 15 15, hanneloredepaepe@open-school.be, http://www.open-school.be