Recente berichten

Jeugdhulp; Save the date jul 2019
Save the date 8/11: 'Ik wil je - blijf bij me- hou van me!'
Iedereen klassiek jul 2019
In het kader van 'Iedereen klassiek' is Bruggeplus op zoek naar kwetsbare groepen. Met deze ...
Jongerenveerkracht masterclass jul 2019
Michael Portzky is neuropsycholoog en schreef o.m. het boek 'Jongerenveerkracht'. Hij is de ...

Login voor leden

Meld je hier aan.

Samenhuizen jongerendiensten Vlamingdam 36

Toelichting opstart 31 mei

Tijdens een persmoment op woensdag 31 mei gaven Burgemeester Renaat Landuyt, Schepen voor preventie Pablo Annys, OCMW voorzitter Dirk De fauw en Piet Baes van CAW Noord-West-Vlaanderen toelichting bij de opstart. 

Situering:

Sinds 2012 is er een sterkere samenwerking tussen volgende diensten opdat jongeren, in het bijzonder de meest kwetsbare, meer en beter bereikt zouden worden:

  • Preventiewerkers (Stad Brugge)
  • Jongerenwerking ’t Salon (CAW Noord-West-Vlaanderen)
  • Buurtsport (OCMW-Vereniging Spoor Brugge)

Deze diensten zijn alle drie actief in de vrijetijdssfeer van jongeren.

De sterkere samenwerking leidde in 2016 tot een gezamenlijke vrijetijdswerking ‘Brugge(n) voor jongeren’: in 2017 vindt er op elke laatste woensdag van de maand en op donderdag in de vakanties een activiteit plaats. De activiteitenkalender kan je terug vinden op de facebookpagina

Ook een aantal welzijnsdiensten gericht op jongeren zijn trouwe partners van deze initiatieven, omdat zij waar nodig voor meer gerichte ondersteuning van "de pistachenootjes" kunnen zorgen:

  • Het Jongerenadviescentrum of JAC (CAW Noord-West-Vlaanderen)
  • LOGiN (CAW Noord-West-Vlaanderen)

De vele verschuivingen op vlak van infrastructuur van zowel stad, OCMW en CAW zijn een opportuniteit geweest om bovengenoemde diensten samen te brengen onder één dakOpereren vanuit 1 centraal basiskamp zal de werking, bereik en slagkracht van het huidige jeugdwelzijnswerk voor de doelgroep versterken. 

Concreet:

  • Juni – oktober 2017 (Fase I): Het CAW-gebouw in de Vlamingdam 36 is sinds 30 mei 2017 een basiskamp voor de medewerkers. We delen het gebouw met de dienst woonbegeleiding van het CAW.
  • Vanaf oktober 2017 (Fase II): Om het huis "jongerenproof" te maken, dienen er tussen de periode juni-september een aantal noodzakelijke verbouwingswerken te gebeuren. Verder zullen we in 2017 een proces doorlopen met de bedoeling tot een duidelijke identiteit en doelstellingen van het huis te komen. We willen tegemoet komen aan de vraag van jongeren naar meer ontmoetingsruimte en een duidelijker ankerpunt waar ze terecht kunnen. Samen met de jongeren zal er ook gezocht worden naar een passende en frisse naam voor "het jongerenhuis". 

! Zolang de werken niet afgerond zijn, blijft het JAC-onthaal in de Kleine Hertsbergestraat 1 (050 33 83 06) om tegemoet te komen aan algemene welzijnsvragen van jongeren!

De andere diensten kunnen enkel bereikt worden op afspraak.

Voor vragen omtrent dit samenwerken en samenhuizen, contacteer: soetkin@bruggenvoorjongeren.be, 0490 42 14 98

Contactgegevens van de diensten vanaf 30 mei kan je hier in overzicht bekijken. 

 

deel op facebook