Recente berichten

Het volledige onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren is nu raadpleegbaar! okt 2018
Onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren 2018
activiteitenkalender Route 36 september 2018 aug 2018
Beste partner,  De nieuwe actviteitenkalender van Route 36 vind je hier.  Help je me ...

Login voor leden

Meld je hier aan.

Geestelijke Gezondheidszorg

ViDA (Vroeginterventie)

ViDA (CGG Noord-West-Vlaanderen) is een kortdurend psycho-educatief programma, bedoeld voor schoolgaande jongeren van 12 tot 18 jaar die (beginnend) problematisch alcohol en/of andere drugs gebruiken. Meer info in de folder. Aanmelden gebeurt via DET.

ViDA biedt daarnaast, samen met CGG Largo, een open vormingsaanbod betreffende alcohol en andere drugs, gamen en suïcidepreventie aan. De brochure 2016 kan je hier inkijken. 

Meer info:
ViDA is actief in Brugge en Oostende.

Tel.: 050 40 77 77
vida@cgg.be
http://www.cgg.be/preventie/vida

 

CGG Noord-West-Vlaanderen

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg verleent ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.
Er is een aparte werking voor adolescenten en jongvolwassenen (16-24 jaar).

Meer info:
Moerkerksesteenweg 116
8310 Brugge

Tel.: 050 33 96 27
info-jongeren@cgg.be
http://www.cgg.be

Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

Het Psychiatrisch Expertiseteam (CGG Noord-West-Vlaanderen) ondersteunt eerstelijnsdiensten, bevordert vroegdetectie en –interventie van psychiatrische problemen, leidt toe tot gespecialiseerde gezondheidszorg in geval van een vermoeden van psychiatrische kwetsbaarheid bij (jong)volwassenen vanaf 16 jaar.

Meer info:
Aanmelding bij voorkeur op verwijzing (huisarts, eerstelijnsdienst...)..
Langestraat 113
8000 Brugge

Tel.: 050 44 67 70
http://www.netwerkggzregionw-vl.be/

 

Drugs Expertiseteam (DET)

Het Drugs Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen ondersteunt eerstelijnsdiensten, geeft advies, doet screening en indicatiestelling, en leidt toe tot gespecialiseerde gezondheidszorg in geval van (een vermoeden van) een illegale drugproblematiek bij minder- en meerderjarigen. 

Meer info:
Barrièrestraat 4
8200 Brugge

Tel.: 050 44 77 77
http://www.netwerkggzregionw-vl.be/

 

Dagcentrum De Sleutel

Het Dagcentrum De Sleutel voorziet in oriëntatie en indicatiestelling, ambulante individuele behandeling, semi-residentiële dagbehandeling (in groep) en substitutiebehandeling voor mensen met drugproblemen.

Meer info:
Barrièrestraat 4
8200 Sint-Michiels

Tel.: 050 40 77 70
dcbg.info@fracarita.org
http://www.desleutel.be

 

deel op facebook