Recente berichten

Het volledige onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren is nu raadpleegbaar! okt 2018
Onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren 2018
activiteitenkalender Route 36 september 2018 aug 2018
Beste partner,  De nieuwe actviteitenkalender van Route 36 vind je hier.  Help je me ...

Login voor leden

Meld je hier aan.

Vrije tijd en ontmoeting

Buurtsport Brugge

Buurtsport Brugge (Vereniging SPOOR) biedt een laagdrempelig en wijkgericht aanbod aan sport en spel voor elke inwoner van Brugge, met specifieke aandacht voor kansengroepen en jongeren.

Meer info:
Lieselot Goethals
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge


buurtsport@ocmw-brugge.be
https://www.facebook.com/buurtsport.brugge http://www.buurtsportbrugge.be

Preventiewerkers

De preventiewerkers (Stad Brugge) zijn zoveel als mogelijk aanwezig en actief op straat en zoeken actief jongeren op. Ze leggen contacten met deze jongeren en proberen zo aan te voelen wat er leeft. Ze hebben in het bijzonder oog voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Ze proberen waar nodig wat ondersteuning te bieden zodat ook deze jongeren zich op alle levensdomeinen kunnen ontplooien.

Meer info:
Stefan Hooft
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge


Tel.: 050 44 82 69
stefan.hooft@brugge.be
https://www.facebook.com/jeugdpreventie.brugge
 

Jongerenwerking ‘t Salon

’t Salon (CAW Noord-West-Vlaanderen) is een vrijetijdswerking voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties, vanaf het beëindigen van de lagere school tot 25 jaar. In 't Salon staan ontmoeting en ontspanning centraal. De jongerenwerkers hebben oog voor individuele vragen of problematieken en proberen de stem te versterken van de doelgroep tav van het lokaal beleid en maatschappelijke instituties. 

Meer info:
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge


Tel.: 0484 96 19 32
jongerenwerking.tsalon@cawnoordwestvlaanderen.be
http://www.jongerenwerkingtsalon.be
https://www.facebook.com/Jongerenwerkingtsalon
 

Welzijnsschakel Integraal

Integraal biedt onder meer begeleiding bij het huiswerk aan jongeren uit het secundair onderwijs, organiseert ontspannende initiatieven voor (kans)arme kinderen en jongeren, en organiseert een jaarlijkse zomerschool voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot 18 jaar.

Meer info:
Rozendal 5
8000 Brugge


Tel.: 050 67 55 80
integraal@telenet.be
http://www.integraal-brugge.be
 

Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie wil aan iedereen kansen bieden om - ondanks persoonlijke of financiële problemen - toch deel te nemen aan het Brugse vrijetijdsleven via gratis begeleide activiteiten, tegemoetkomingen in kosten voor sport, cultuur en jeugdwerk, gratis kaarten en tickets voor de bioscoop of het zwembad…

Meer info:
Bart Hollevoet
Hoogstraat 9


Tel.: 050 32 74 96
bart.hollevoet@ocmw-brugge.be
http://www.ocmw-brugge.be/financieel-sociaal/40_vrijetijdsparticipatie
 

deel op facebook