7 signalen, 21 aanbevelingen!

Signaalnota 2016

“Wanneer wij signalen of klachten doorgeven, wordt er niets mee gedaan en worden wij zonder duidelijke uitleg afgescheept.”

In 2014 werd een eerste signaalnota opgemaakt. Een aantal van deze signalen werden door ‘Brugge(n) voor jongeren’ opgevangen en resulteerden in concrete acties. Enkele andere signalen werden opgepikt door het stadsbestuur, het OCMW of andere betrokken partners. 

Ook in deze tweede signaalnota moeten de signalen gelezen worden als positieve, constructieve voorzetten ter uitnodiging van partners om waar mogelijk kleine en grote stappen te zetten.

De nota is een bundeling van ideeën, afkomstig van zowel jongeren (ahv focusgroepen en interviews) als professionals (via pop-up BVJ-café). 

Het document werd op maandag 24 oktober 2016 toegelicht aan de burgemeester, de OCMW- en CAW-voorzitter, in aanwezigheid van de pers, en onder het goedkeurend oog van de actie- en stuurgroepleden.

De 7 signalen geclusterd volgens 4 thema's (wonen en huisvesting, vrije tijd, welzijn en gezondheidszorg, en onderwijs en tewerkstelling) kan je hier zowel samengevat als uitgebreid nalezen. 

De burgemeester lanceerde na afloop een aantal ideeën waar de stad concreet mee aan de slag kan gaan. 

 

 

deel op facebook