Recente berichten

Het volledige onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren is nu raadpleegbaar! okt 2018
Onderzoeksrapport Brugge(n) voor Jongeren 2018
activiteitenkalender Route 36 september 2018 aug 2018
Beste partner,  De nieuwe actviteitenkalender van Route 36 vind je hier.  Help je me ...
De nieuwe coördinator 'Brugge(n) voor Jongeren' is gekend! aug 2018
Beste netwerkpartners van 'Brugge(n) voor Jongeren',  De voorbij weken werd gezocht ...

Login voor leden

Meld je hier aan.

1. Participatie

Wat we doen, willen we samen met jongeren doen! Ons netwerk willen we ook van die visie overtuigen. Daarom het netwerkmoment begin 2016 rond beleving en participatie van jongeren. 

Daarnaast werd er in 2016 samengewerkt met een thesisstudente van de UGent. Een 10-tal interviews met jongeren werden afgenomen met de bedoeling concreter zicht te krijgen op de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare jongeren opdat we er met ons vrijetijdsaanbod beter kunnen op inspelen. 

Ook in 2016 vonden er, in samenwerking met Warme Steden, focusgroepen plaats met jongeren rond de centrale vraag: wat hebben jongeren in Brugge nodig, in het bijzonder om hun veerkracht te versterken? De resultaten werden opgenomen in de signaalnota van 2016

 

 

 

 

deel op facebook